image Fingrid johtaminen ja asiakaskokemus image Projektipäällikön urapolku on tekijänsä näköinen

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Metso esimiestyön kehittäminen

Verkkovalmennusten myötä kokonaisvaltaiseksi kehityskumppaniksi

Suuressa organisaatiossa esimiesten tarpeet ovat usein hajautuneita ja kehitystyölle irrotettavan yhteisen ajan löytäminen voi olla haastavaa. Metsolla esimiesten kehittyminen vietiin henkilökohtaiselle ja vaikuttavalle tasolle Balentorin kansainvälisesti toteutettujen kehitysohjelmien muodossa.

– Kokonaisuudet rakennettiin tukemaan joustavasti jokaisen esimiehen henkilökohtaisia tarpeita osana yhteistä johtamiskulttuuriamme. Valmennuskokonaisuuksien valinnanvapaus on palvellut esimiesten ajankäyttöä ja oman kehittymisen hallintaa, Metsolla henkilöstön kehittämispäällikkönä toimiva Saara Laitila kuvailee.

Kehitysohjelmissa on ollut mukana satoja esimiehiä ympäri Suomea ja EMEA-aluetta. Käytännön toteutuksina palvelevat niin perinteiset kuin verkkovalmennukset. Omien kehitystarpeiden kartoitukseen ja seurantaan hyödynnetään johtamisen 360 arviointia.

Esimiehet ovat kehittyneet etenkin motivoinnissa, strategian jalkauttamisessa, tavoitteen asetannassa sekä palautteen annossa ja vastaanotossa. Vahvasti käytäntöön pureutuvat toteutukset on koettu hyödyllisiksi myös kokeneimpien esimiesten keskuudessa, Laitila kertoo ja jatkaa,

– Vaikutukset ovat todellisuudessa vielä laajempia, kun esimiehet onnistuvat entistä taitavammin myös tiimiensä inspiroimisessa ja motivoinnissa. Konkreettiset työkalut ja harjoitukset ovat auttaneet aidoissa esimiestilanteissa toimimista sekä helpottaneet käytänteiden jakamista.

Kokonaisvaltainen projektinhallinta helpottaa HR:n työtä

Toteutusten lisäksi Balentor vastaa Metsolla kehitysohjelmien projektinhallinnasta, mikä on helpottanut Metson HR:n työtä.

– Kokonaisvaltainen projektinhallinta on viety Balentorin toimesta astetta pidemmälle. Peruspyörityksen lisäksi Balentor on avainasemassa kehitysohjelmien seurannassa, yhteisessä suunnittelussa ja vaikuttavuuden mittaamisessa. Joustavuus näkyy muun muassa siinä, että toteutuksia pystytään tarvittaessa uudelleenorganisoimaan nopeastikin esimiestemme tarpeiden mukaan, Laitila kiittelee.

Osallistuvien esimiesten tiimit koostuvat pääsääntöisesti rautaisista ammattilaisista, jolloin odotukset esimiestyölle ovat luonnollisesti korkeat. Valmennusten myötä niin uusia oppeja kuin jo tiedossa olleita taitoja on saatu vietyä aidosti arjen tasolle.

– Olen oppinut delegoimaan vastuita vaikuttavammalla tavalla. Minulla jää enemmän aikaa keskittyä edelleen toimintamme kehittämiseen ja tiimiläiset saavat juuri itselleen sopivia tehtäviä, kun olen oppinut hyödyntämään ihmisten omaa motivaatiota esimiestyössäni paremmin, Metsolla kuusi vuotta tiimin vetäjänä toiminut Merja Laine kertoo.

Jatkossa esimiehille suunnattuja kokonaisuuksia tullaan edelleen lisäämään esimiesten omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Teemoissa keskitytään vahvasti itseohjautuvuuden kehittämiseen. Balentorin valmentajien rohkea, mutta ihmisläheinen lähestymistapa, on koettu Metsolla toimivaksi, minkä vuoksi Balentorin roolia esimiestyön kehittämisen kumppanina halutaan kasvattaa.

– Toiveisiimme ja tarpeisiimme on vastattu. Arvostamme tiivistä yhteistyötä valmennusten suunnittelussa alusta lähtien sekä sitä, että valmennustapa on sopivalla tavalla ravisuttavaa. Odotuksemme tiivistyvää yhteistyötä kohtaan ovat erittäin positiiviset, Laitila arvioi.

Suurin vaikuttavuus ilmenee mielestäni siinä, kun oivalluksia onnistutaan valmennusten myötä viemään arkeen ja käytäntöön, Merja painottaa.


Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Yritys tarjoaa laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.
www.metso.fi