Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Muutos ja strategia

  Muutos ja strategia

  Kuinka kehittää strategiaa ja liiketoimintaa?

  Tutkimuksien mukaan jopa puolet muutoshankkeista eivät saavuta tavoitteitaan. Miksi? Me vastaamme yli 30 vuoden kokemuksella haasteisiin seuraavasti:

  Tunnistamme yhdessä toimintaympäristön muutokset ja kirkastamme halutut tavoitteet. Viemme toiminnan aidosti arkeen tuloksiksi, toimimme ketterästi strategiaa mukaillen. Tunnistamme datasta avaintekijöitä ja luomme yhdessä mahdollisuuksia kasvulle.

  Miten luomme tuloksia strategiatyön ja toimeenpanon kautta?

  Strategian kirkastaminen

  On yllättävän tavallista, että organisaation tekemistä ohjaavat operatiivisen tehokkuuden mittarit strategian sijaan. Yleensä tämä kuitenkin vahvistaa nykyistä enemmän kuin tulevaa. Vahvistaaksemme muutoskykyämme tarvitsemme alustan myös sille, mihin olemme menossa. Strategia on perinteisesti ollut johdon tuotos ja strategian valmistuessa organisaatio on laajalti kokenut strategian hyvin etäiseksi.

  Strategian kirkastamisessa tuotoksen lisäksi tärkeää on luomisen prosessi. Viisaasti toteutetun prosessin myötä luodaan organisaatioon se yksituumaisuus ja energia, jonka avulla koko organisaatio alkaa työskennellä samaan suuntaan.

  ”No niin, nyt helpotti. Tuntuu kuin taakka olisi harteilta keventynyt huomattavasti.” – asiakas, toimitusjohtaja strategiatyöstä, 2020

  Muutostarve ja strategiset kyvykkyydet

  Markkinamuutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen

  Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on yhteinen ymmärrys muutostarpeesta. Usein johto ja asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt tunnistavat tarpeen muutokselle, mutta se ei ole selkeä henkilöstölle laajemmin. Kun henkilöstö ei ole vielä sisäistänyt muutostarvetta, muutosprosessi on huomattavan työläs ja suurella todennäköisyydellä vanhaan tuttuun malliin lipsutaan ennemmin tai myöhemmin.

  Tyypillisesti lähestymme muutostarpeiden tunnistamista ja sen viestimistä henkilöstölle markkinan ja asiakkaiden kautta:

  • Asiakkaiden odotusten ja tarpeiden muutos
  • Toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutos

  Markkinamuutosten ja muutostarpeiden tunnistamisessa hyödynnämme mm. oheisia menetelmiä:

  • Strateginen asiakastutkimus nykyisille ja/tai potentiaalisille asiakkaille
  • Hävittyjen ja voitettujen kauppojen analyysi
  • Kilpailijoiden benchmarking
  • Strategista tilannekuvaa tuottavat tekoälyratkaisut

  Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja GAP-analyysi

  Usein henkilöstön on vaikea tarttua yrityksen visioon ja strategiaan, kun sitä ei ole purettu konkreettisiksi muutostarpeiksi henkilöstön näkökulmasta. Strategiset kyvykkyydet auttavat konkretisoimaan yrityksen tulevaisuuden suunnan käytännönläheisiksi osaamisen ja toimintamallien kehitystarpeiksi.

  Strategiset kyvykkyydet johdetaan yrityksen tulevaisuuden tahtotilan kautta:

  Kyvykkyydet ja niihin liittyvät kehitystarpeet voidaan konkretisoida henkilöstölle kyvykkyyksien GAP-analyysin kautta. Analyysissä voidaan tarkastella yrityksen kyvykkyyksien nykytilaa kokonaisuutena, tiimeittäin ja yksilötasoisesti.

  Yritystason strategisten kyvykkyyksien kehittäminen

  Yritystason strategisten kyvykkyysien kehittämiseksi käynnistetään kehitysprojekteja, joiden kautta toteutetaan strategian toimeenpanon vaatimat uudistukset, kuten toimintamallien uudistaminen, organisaatiorakenteen uudistaminen tai uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Projektien kokonaisuutta hallitaan projektisalkun kautta. Toimeenpano toteutetaan ketterän kehittämisen toimintamallien kautta.

  Strategian mitattu toteuttaminen

  Strategisen muutoksen onnistumisen keskeisin mittari on tavoiteltavien tulosten saavuttaminen. Suora tulosten mittaus ei kuitenkaan auta tunnistamaan mahdollisia muutoksen esteitä. Rakennamme muutosten tueksi mittariston, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset esteet ja kohdentamaan panokset oikein.

  Tyypillisesti mittariston elementtejä on tulosmittareiden lisäksi seuraavat:

  Huomioimme laaja-alaisessa kehittämisessämme ihmisten lisäksi toimeenpanon, kulttuurin, rakenteiden, strategian ja modernin analytiikan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Kokonaisvaltaisena muutoskumppanina räätälöimme toimintamme asiakkaan ja analysoidun tilanteen mukaan. Aivan, kuten muutoksessa kuuluukin tehdä.

  Asiakkaitamme vuosien varrelta

  Olemme olleet yli 30 vuotta organisaatioiden muutoskumppaneina. Asiakkaidemme palaute yhteistyöstä puhuu puolestaan: tyytyväisyys tuloksiin on 4,9/5.

  Liiketoimintastrategian rakennus OKR-työkalua hyödyntäen

  “ Meillä on nyt suurempi ymmärrys siitä, mitä minäkin hetkenä tavoitellaan. Aiemmin strategia ei ollut välttämättä konkretisoitunut kaikille henkilöstössä: nyt on löytynyt toimiva tapa, miten saadaan strategia arkipäiväistettyä koko henkilöstölle.”

  – Timo Lahtinen, Soihdun toimitusjohtaja

  Strategia kirkkaaksi ja käytäntöön

  “ Oli mahtavaa saada avainhenkilöt mukaan strategiatyön tekoon, sillä se on tärkeää strategiaan sitoutumisen kannalta. Strategia ei saa vain pullahtaa esiin jostain takavasemmalta.”

  – Tom Leskinen, ent. Etteplan johtaja

  Yritys- ja muutosvalmentajamme

  Kokeneilla muutosvalmentajillamme on vuosien kokemus eri alojen organisaatioiden strategia- ja muutostyöstä. Meitä yhdistää palo ja edelläkävijyys tekemisessämme.

  Tuija Hietanen
  Yritysvalmentaja
  050 413 1120
  tuija.hietanen
  @balentor.fi

  Pekka Järvinen
  Yritysvalmentaja,
  toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen
  @balentor.fi

  Teemu Kaakinen
  Yritysvalmentaja
  050 591 2830
  teemu.kaakinen
  @balentor.fi

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin
  @balentor.fi

  Harri Helander
  Muutoskonsultti
  040 584 1145
  harri.helander
  @balentor.fi

  Harri Turunen
  Liikkeenjohdon konsultti,
  CMC
  040 141 2342
  harri.turunen
  @balentor.fi

  Petri Jaatinen
  Yritysvalmentaja
  040 082 1673
  petri.jaatinen
  @balentor.fi

  Tiina Luoto-Mäenpää
  Yritysvalmentaja
  050 546 7575
  tiina.luoto-maenpaa
  @balentor.fi

  Kumppaneitamme muutoksen ja strategian kehittämisessä

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.