Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Muutos ja strategia

  Muutos ja strategia

  Strateginen muutoskumppani ja muutoksen muotoilija

  Tutkimuksien mukaan jopa puolet muutoshankkeista eivät saavuta tavoitteitaan. Miksi? Me vastaamme yleisimpiin haasteisiin seuraavasti.

  Viemme toiminnan aidosti arkeen, toimimme ketterästi strategiaa mukaillen ja ymmärrämme, että muuttuneessa maailmassa vuosikelloajattelu on korvaantunut lähes sekuntikellotyylisellä ajattelulla. Huomaamme siiloutumisen vaarat ja analysoimme kokonaisuutta. Tunnistaen Must win battlenne muutoksessa. Yhdistämme modernin ja dynaamisen muutosjohtamisen sekä strategisten kyvykkyyksien tunnistamisen ja kehittämisen.

  Strategian toimeenpano ja muutoskyvyn kehittäminen

  Strategian kirkastaminen

  On yllättävän tavallista, että organisaation tekemistä ohjaavat operatiivisen tehokkuuden mittarit strategian sijaan. Yleensä tämä kuitenkin vahvistaa nykyistä enemmän kuin tulevaa. Vahvistaaksemme muutoskykyämme tarvitsemme alustan myös sille, mihin olemme menossa. Strategia on perinteisesti ollut johdon tuotos ja strategian valmistuessa organisaatio on laajalti kokenut strategian hyvin etäiseksi.

  Strategian kirkastamisessa tuotoksen lisäksi tärkeää on luomisen prosessi. Viisaasti toteutetun prosessin myötä luodaan organisaatioon se yksituumaisuus ja energia, jonka avulla koko organisaatio alkaa työskennellä samaan suuntaan.

  ”No niin, nyt helpotti. Tuntuu kuin taakka olisi harteilta keventynyt huomattavasti.” – asiakas, toimitusjohtaja strategiatyöstä, 2020

  Muutostarve ja strategiset kyvykkyydet

  Markkinamuutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen

  Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on yhteinen ymmärrys muutostarpeesta. Usein johto ja asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt tunnistavat tarpeen muutokselle, mutta se ei ole selkeä henkilöstölle laajemmin. Kun henkilöstö ei ole vielä sisäistänyt muutostarvetta, muutosprosessi on huomattavan työläs ja suurella todennäköisyydellä vanhaan tuttuun malliin lipsutaan ennemmin tai myöhemmin.

  Tyypillisesti lähestymme muutostarpeiden tunnistamista ja sen viestimistä henkilöstölle markkinan ja asiakkaiden kautta:

  • Asiakkaiden odotusten ja tarpeiden muutos
  • Toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutos

  Markkinamuutosten ja muutostarpeiden tunnistamisessa hyödynnämme mm. oheisia menetelmiä:

  • Strateginen asiakastutkimus nykyisille ja/tai potentiaalisille asiakkaille
  • Hävittyjen ja voitettujen kauppojen analyysi
  • Kilpailijoiden benchmarking
  • Strategista tilannekuvaa tuottavat tekoälyratkaisut

  Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja GAP-analyysi

  Usein henkilöstön on vaikea tarttua yrityksen visioon ja strategiaan, kun sitä ei ole purettu konkreettisiksi muutostarpeiksi henkilöstön näkökulmasta. Strategiset kyvykkyydet auttavat konkretisoimaan yrityksen tulevaisuuden suunnan käytännönläheisiksi osaamisen ja toimintamallien kehitystarpeiksi.

  Strategiset kyvykkyydet johdetaan yrityksen tulevaisuuden tahtotilan kautta:

  Kyvykkyydet ja niihin liittyvät kehitystarpeet voidaan konkretisoida henkilöstölle kyvykkyyksien GAP-analyysin kautta. Analyysissä voidaan tarkastella yrityksen kyvykkyyksien nykytilaa kokonaisuutena, tiimeittäin ja yksilötasoisesti.

  Yritystason strategisten kyvykkyyksien kehittäminen

  Yritystason strategisten kyvykkyysien kehittämiseksi käynnistetään kehitysprojekteja, joiden kautta toteutetaan strategian toimeenpanon vaatimat uudistukset, kuten toimintamallien uudistaminen, organisaatiorakenteen uudistaminen tai uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Projektien kokonaisuutta hallitaan projektisalkun kautta. Toimeenpano toteutetaan ketterän kehittämisen toimintamallien kautta.

  Valmentava johtaminen

  Vaikka organisaation strategia olisi ajatuksen tasolla selkeä, arjen työtä ohjaa helposti tottumus ja hyväksi koetut tavat toimia. Jopa hyvin rasvattu koneisto pyrkii tekemään yhä paremmin sitä, mihin se on viritetty.

  Muutokseen liittyy uuden opettelu ja vanhasta luopuminen. Strategian vaikutus katkeaa usein tähän. Vaikka ymmärrämme ja hyväksymme muutoksen periaatteessa, tarvitsemme säännöllistä esihenkilöiden ja johdon valmentavaa ja sparraavaa keskusteluyhteyttä vahvistamaan oppimista, oikeaa suuntaa ja ihmisten omaa kykyä ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.

  Esihenkilöiden ohjaus ja yhteiset keskustelut parantavat tekemisen fokusta ja itseohjautuvuutta, mutta viisaasti käytynä myös vahvistavat yhteistä näkemystä ja yhteyttä esihenkilöiden ja johdettavien välillä.

  Tiimien ja yksilöiden kyvykkyyksien kehittäminen

  Muutoksen aikaansaaminen tarvitsee organisaatiotasoisten kehitysprojektien lisäksi myös muutosta toimintojen, tiimien ja yksilöiden tekemisessä.

  Miten parannamme/kehitämme suorituskykyämme suhteessa strategian viitoittamiin asioihin? Monet muutokset toteutuvat vasta silloin, kun ne näkyvät yksilöiden ja tiimien uudenlaisena tekemisenä arjessa.

  Tähän tarvitaan tiimien aktiivista omien toimintojen kehittämistä, joka tapahtuu aluksi usein ulkopuolisten valmentajien ja esihenkilön fasilitoimana, mutta ajan myötä tiimien/yksilöiden oma muutoskyvykkyys vahvistuu.

  Strategian mitattu toteuttaminen

  Strategisen muutoksen onnistumisen keskeisin mittari on tavoiteltavien tulosten saavuttaminen. Suora tulosten mittaus ei kuitenkaan auta tunnistamaan mahdollisia muutoksen esteitä. Rakennamme muutosten tueksi mittariston, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset esteet ja kohdentamaan panokset oikein.

  Tyypillisesti mittariston elementtejä on tulosmittareiden lisäksi seuraavat:

  Huomioimme laaja-alaisessa kehittämisessämme ihmisten lisäksi toimeenpanon, kulttuurin, rakenteiden, strategian ja modernin analytiikan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Kokonaisvaltaisena muutoskumppanina räätälöimme toimintamme asiakkaan ja analysoidun tilanteen mukaan. Aivan, kuten muutoksessa kuuluukin tehdä.

  Miksi muutosvalmennusta tarvitaan?

  Kuuntele yritysvalmentaja ja toimitusjohtaja Pekka Järvisen pohdintaa muutosvalmennuksen tarpeellisuudesta.

  Autamme mielellämme

  Tuija Hietanen
  Yritysvalmentaja
  050 413 1120
  tuija.hietanen
  @balentor.fi

  Pekka Järvinen
  Yritysvalmentaja,
  toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen
  @balentor.fi

  Teemu Kaakinen
  Yritysvalmentaja
  050 591 2830
  teemu.kaakinen
  @balentor.fi

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin
  @balentor.fi

  Harri Helander
  Muutoskonsultti
  040 584 1145
  harri.helander
  @balentor.fi

  Harri Turunen
  Liikkeenjohdon konsultti,
  CMC
  040 141 2342
  harri.turunen
  @balentor.fi

  Petri Saarinen
  Yritysvalmentaja
  040 515 6008
  petri.saarinen
  @balentor.fi

  webinaari

  Moderni muutoksen johtaminen arjessa – mahdollisuudet ja kompastuskivet

  Johtamisessa on aina ollut kyse muutoksen aikaan saamisesta ja kyvystä viedä suuriakin muutoksia läpi organisaatiossa. Vanhat opit muutoksen johtamisesta ovat kuitenkin tulleet tiensä päähän.

  Whitepaper

  Strategiset kyvykkyydet muutosvoimana

  Useiden tutkimusten mukaan jopa puolet muutoshankkeista ei saavuta tavoitteitaan. Tämän johdosta meidän on suhtauduttava nöyrästi ja älykkäästi kohtaamiimme muutoshaasteisiin. Kaiken lisäksi koronan synnyttämä ”uusi normaali” on entisestään kiihdyttänyt muutostarpeita eri tasoilla.

  Kumppaneitamme muutoksen ja strategian kehittämisessä

  Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

  Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.

  Muutoksen ja strategian referenssejä

  Olemme toimineet lähes 30 vuoden ajan lukuisten yritysten muutoskumppanina.