Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Kehityskeskustelut

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Kehityskeskustelut

Johtaminen ja esimiestyö

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelu on merkittävä johtamisenväline vain, jos esimies ymmärtää, mikä kehityskeskustelun todellinen tarkoitus on ja kykenee linkittämään kehityskeskustelun osaksi arjen muita johtamistilanteita. Kerran vuodessa käytävä kehityskeskustelu ei voi yksin ratkaista ihmisten johtamisen haasteita tai auttaa henkilöstöä tavoitteisiin pääsyssä, mutta suunnitelmallisesti muuhun johtamiseen linkitettynä sen merkitykset sekä työn tuloksellisuudelle että työhyvinvoinnille ovat kiistattomat.

Kehityskeskustelun tavoitteet ja sisältö

Vaikka kehityskeskusteluiden merkitystä on viime vuosina vahvasti kyseenalaistettu, ja moni yritys on jopa luopunut muodollisten kehityskeskusteluiden toteuttamisesta kokonaan, ovat ne edelleen merkittävä osa suorituksen johtamisen kokonaisuutta.

Kehityskeskustelun tavoitteita ovat esimerkiksi vuosittainen tai puolivuosittainen kokonaistavoitteiden läpikäynti, palautteen antaminen tehdystä suoritustasosta sekä pidemmän ajan kehittymisen suunnittelu. Nämä ovat asioita, joihin on harvoin aikaa pysähtyä päivittäisessä johtamiskeskustelussa.  Lisäksi kehityskeskustelu syventää esimiehen ja työntekijän välistä luottamusta ja antaa mahdollisuuden molemminpuoliseen palautteenantoon.

Usein kehityskeskustelu mahdollistaa myös sellaisten työn ulkopuolisten luottamuksellisten asioiden läpikäymisen, joilla on selkeä vaikutus työhön. Nämä asiat voivat jäädä esimieheltä pimentoon, ilman erillistä sovittua yhteistä keskusteluhetkeä.

Kehityskeskusteluista luopuminen synnyttää yritykselle ison riskin. Jos kehityskeskustelusta luovutaan, jää keskustelu tavoitteista, strategiasta ja kokonaiskehittymisestä kokonaan käymättä, jolloin yrityksen tulee etsiä toinen vaikuttavampi tapa saavuttaa kehityskeskustelulle asetetut johtamistavoitteet.  Sen sijaan, että kehityskeskusteluista luovuttaisiin, olisi tuloksellisempi ratkaisu valmentaa esimiehet käymään keskusteluja niin, että niiden vaikuttavuus tuottaisi aitoja mitattavia tuloksia.

Ymmärryksen lisäämisellä ja vuorovaikutustaidoilla aitoa vaikuttavuutta kehityskeskusteluihin

Kehityskeskusteluvalmennuksessa lisätään esimiesten ymmärrystä kehityskeskusteluiden merkityksestä sekä varmistetaan, että esimiehet kykenevät käymään kehityskeskustelut läpi oman henkilöstönsä kanssa niin, että niillä on aito vaikutus toimintaan.

Kehityskeskusteluiden vaikuttavuus perustuu suurelta osin myös esimiehen vuorovaikutustaitoihin. Jos esimies ei kykene tavoitteiden ja odotusten selkeään viestintään tai hänen palautetaitonsa ovat heikot, jää kehityskeskustelun tuloksellisuuskin kyseenalaiseksi. Ymmärryksen lisäksi kehityskeskusteluvalmennuksiin liittyy aina olennaisena osana taitoharjoittelu, jossa esimies saa varmuuden keskusteluiden toteuttamiseen käytännössä.

Kehityskeskusteluilla on selkeä vaikutus henkilöstön tavoitteisiin pääsylle ja työhyvinvoinnille silloin, kun kehityskeskustelut osataan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ovatko sinun yrityksesi kehityskeskustelut aidosti vaikuttavia?

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.