Kehittymiseen tarvitaan ”perkelettä” Johtamisen korkeajännitys

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Esimiehen ahdistumaton läsnäolo

Tämä on esimiestyöhön liittyvän blogisarjan kolmas osa. Lue myös sarjan aiemmat osat:

1. osa: Esimies – vetäydy oikein

2. osa: Esimies – siedätkö ryhmäpainetta?

Blogisarjan edellisessä osassa totesimme työyhteisön ryhmäpaineen voivan synnyttää esimiehessä ahdistavan tunteen. Pahan olon kasvaessa on riski, että esimies reagoi johdettaviin kohtuuttoman vakavasti, oman ahdistuksensa ohjaamana. Joskus käsiteltävä asia on merkitykseltään pieni, mutta asiaan suhtautumista leimaa synkkyys. Jos ahdistus kasvaa hallitsemattomaksi, esimies saattaa vetäytyä pois tai hermostua johdettaville.

Esimiestä auttaa sen tiedostaminen, ettei paine kohdistu häneen ihmisenä, vaan hänen rooliinsa muutoksen välikappaleena. Työyhteisö pyrkii luonnollisesti säilyttämään tutun ja turvallisen olotilan. Tällöin muutoksen käynnistäjä, myös esimies, yritetään saada takaisin ruotuun ryhmäpaineen avulla.

Tällaista ahdistuksen sävyttämää johtamista voisi verrata tilanteeseen, jossa esimies ja johdettava pitävät kiinni samasta kepistä, mutta eri päistä. Kun johdettava kääntää keppiä, esimiehen ranne vääntyy ja kun esimies reagoi tähän vääntämällä keppiä toiseen suuntaan, alaisen ranne vääntyy. Palaute tai reaktio toisen käyttäytymiseen on hyvin mustavalkoista ja tunnepitoista. Kun tällainen joustamaton vuorovaikutustapa muodostuu vallitsevaksi työyhteisössä, erilaisuudelle ja muutokselle jää kovin vähän tilaa. Pienestäkin asiasta nousee aina suuri myrsky.

Parempi tilanne olisi se, jos esimies ja johdettava pitäisivät kuvainnollisesti kiinni narusta tai köydestä. Vaikka johdettava kääntää köyttä, esimiehen ranne ei väänny. Toisin sanoen, kun esimies tuntee ryhmäpaineen aiheuttaman ahdistuksen, hänen ei tarvitse provosoitua tai hermostua tilanteesta. Hän voi kaikissa tilanteissa olla yhteydessä johdettaviin ja säilyttää erillisyytensä tyynesti ja harkitsevasti, jopa kepeästi.

Kun työyhteisö oppii, ettei esimiestä voi manipuloida, työkäyttäytyminen alkaa suuntautua paremmin perustehtävän mukaisesti. Samoin työyhteisön yhteinen muutosvastarinta ja ryhmäpaine helpottavat, kun yhteisö ei saa tahtoaan läpi, vaan joutuu mukautumaan esimiehen johtajuuteen. Tällöin esimies tuo ryhmään turvallisuutta sekä vahvistaa suoraa viestintää ja erilaisuuden hyväksymistä. Yhteys johdettaviin sekä kyky erillistyä ryhmästä ja sietää ryhmäpainetta ovat jopa ratkaisevampia johtamisen onnistumisen kannalta, kuin syvällinen perehtyneisyys johdettavaan toimialaan.

Petri Ruotsalainen

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian