Systematiikka tuo tulosta ja turvallisuutta Ei lisätä sitä mikä ei toimi!

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Esimies – Vetäydy oikein

Esimiehen tulee olla yhteydessä johdettaviin. Tämä voi kuulostaa itsestään selvyydeltä. On kuitenkin olemassa riski, että esimies alkaa vältellä johdettaviaan tilanteissa, joissa ihmisten johtamisen haasteet tuntuvat epämiellyttäviltä. Esimies voi kokea ahdistavana esimerkiksi puuttumisen epäkohtiin. Myös tuen ja kannustuksen antaminen on vaikeaa ilman henkilökohtaista yhteyttä johdettaviin.

Esimiehen henkinen vetäytyminen ja yhteyden vähentyminen siirtää valtaa johdettaville. Kyse on oikeastaan johtajuudesta luopumisesta, haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä johtaa. Kun esimies vetäytyy ihmisten johtamisesta, hänestä tulee ”asioiden johtaja”, jonka vaikuttamiskeinona on usein uuden ohjeen laatiminen. Tällöin työyhteisön johtajuus voi siirtyä hallitsemattomasti vääriin käsiin, epävirallisten johtohahmojen haltuun.

Seurauksena on, että organisaatiossa vaikuttavat virallisten sääntöjen rinnalla  viidakon lait. Ihmiset kokevat turvattomuutta, kun johtajuus on kateissa. Suojaa haetaan muodostamalla turvallisia porukoita. Ihmiset eivät enää keskity perustehtävään. Tilalle nousevat muut motiivit kuin työn edistyminen. Parantuisiko esimerkiksi tehottomaksi moitittujen byrokraattisten organisaatioiden toiminta, jos niiden työnjohto yksinkertaisesti alkaisi olla entistä tiiviimmin yhteydessä johdettaviin?

On olemassa myös oikeanlaista vetäytymistä ja vallansiirtoa. Tätä nimitetään valmentavaksi johtamiseksi. Tällöin esimies toimii työntekijöiden taustalla mahdollistaen heidän työnsä ja antaa heille tilaa vaikuttaa työhönsä. Valmentava johtaminen on johtajuuden johtamista. Esimiehellä on valtaa, jota hän jakaa johdettaville vetäytymällä taustalle. Vetäytyminen ei perustu ikävien johtamistilanteiden välttelyyn, vaan luottamukseen, myönteiseen ihmiskäsitykseen ja esimiehen omaan vahvaan johtamisidentiteettiin. Tämä jaettu johtajuus on tietoista ja harkittua taktiikkaa. Esimies on koko ajan tilanteen tasalla, seuraa tuloksia ja pyrkii jaetun johtajuuden avulla kohti työyhteisön yhteisiä tavoitteita.

Petri Ruotsalainen

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian