Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Asiakaspalvelun kehittäminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Asiakaskokemus ja myynti  »  Asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakaskokemus ja myynti

Asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakaspalvelu on yksi merkittävimmistä asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Kun kilpailu lisääntyy ja asiakkailla on mahdollisuus kilpailuttaa haluamansa palvelut, on asiakaspalvelun kehittämisen laiminlyönti varma keino tippua kilpailijoiden kelkasta. Asiakaspalvelun kehittäminen luo konkreettista etua asiakkaalle ja hyvin toimivat asiakaspalvelutilanteet ovat syy sitoutua yrityksen pitkäaikaiseksi asiakkaaksi. Onko asiakaspalvelu yrityksenne kilpailuetu vai kompastuskivi?

Asiakaspalvelun merkitys korostuu digitaalisessa toimintaympäristössä. Asiakaspalvelu ei ole enää irrallinen yksikkö, jonka vastuulla asiakastyytyväisyys ja –uskollisuus on. Nykyorganisaatiossa asiakkaan tulee olla kaiken tekemisen keskiössä ja asiakaspalvelu on osa jokaisen työntekijän arkea – työtehtävästä riippumatta. Asiakaspalvelijaksi ei synnytä, vaan se on taito, jota voi ja tulee kehittää.

Asiakaspalvelun kehittäminen on tärkeää yrityksille, jotka haluavat saavuttaa kilpailuetua asiakassuhdetta syventävällä asiakaspalvelulla. Ensisijaisesti asiakaspalvelun kehittämistä suunnataan myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, mutta hyvän asiakaspalvelun taito on jokaisen opittavissa ja siihen panostamalla organisaatio voi nostaa asiakaspalvelukulttuurinsa mitatusti uudelle tasolle.

Asiakaspalvelu täytyy hallita kaikissa kanavissa

Asiakaspalvelu muuttaa muotoaan – puhelimitse tai kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen hallinta ei enää riitä, vaan yrityksen tulee pystyä palvelemaan asiakkaitaan monikanavaisessa ympäristössä. Erinomainen asiakaskokemus on suoraan yhteydessä korkeaan asiakasuskollisuuteen. Kun kilpailu kiristyy ja asiakkaiden vaatimustaso nousee, asiakaspalvelun merkitys asiakkaiden sitouttamisessa kasvaa. Sosiaalinen media on myös mahdollistanut hyvän tai huonon kokemuksen leviämisen suurelle yleisölle. Usein hyvä asiakaspalvelu onkin ilmaista markkinointia ja yrityksen paras käyntikortti.

Asiakaspalvelun kehittäminen varmistaa palvelun korkean tason kaikissa asiakaskohtaamisissa. Erityisen tärkeää tämä on ongelmatilanteissa, sillä juuri nämä ovat mahdollisuuksia kääntää huono asiakaskokemus asiakassuhdetta ja asiakasuskollisuutta lujittaviksi kokemuksiksi. Tarvittaessa voimme auttaa yrityksenne parhaiden käytänteiden siirtämisessä kaikille organisaation tasoille.

Asiakaspalvelun kehittyminen ja asiakaspalvelukulttuurin rakentuminen pysyvästi uudelle tasolle varmistetaan keräämällä asiakaspalautetta. Palveluidemme avulla selvitämme reaaliajassa, millä tasolla asiakaspalvelun laatu on, mikä mahdollistaa asiakaspalvelijoiden johtamisen faktatiedon pohjalta. Täten toimintaa voidaan parantaa jatkuvasti kohti parempia asiakaskokemuksia.

Ota yhteyttä, niin selvitetään, kuinka asiakaspalvelusta luodaan teidänkin yrityksellenne kilpailuetu. Asiakaspalvelun kehittämisessä kannattaa lisäksi huomioida, että jokainen asiakaskohtaaminen on myös myynnillinen mahdollisuus.

Ota yhteyttä

Mika Fisk
Yritysvalmentaja
050 435 0115
mika.fisk@balentor.fi

Asiakaskokemuksen ja myynnin referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.