Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Alisuoriutumiseen puuttuminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Alisuoriutumiseen puuttuminen

Johtaminen ja esimiestyö

Alisuoriutumiseen puuttuminen

Alisuoriutumisen tunnistaminen ja siihen puuttumisen taidot ovat nousseet esimiestaitojen kärkeen viime vuosien aikana. Nykypäivän organisaatioissa alisuoriutumiseen ei vain yksinkertaisesti ole enää varaa ja esimiesten valmiuksia sekä työkaluja alisuoriutumiseen puuttumiseen on kehitettävä systemaattisesti muun muassa valmennuksen keinoin.

Jos esimiehillä ei ole osaamista tai työkaluja alisuoriutumiseen puuttumiseen, voidaan heikko suoritustaso ”hiljaisesti hyväksyä”. Tällöin työntekijät ovat toisiinsa nähden täysin epäoikeudenmukaisessa asemassa, jossa toisille riittää vähäisempi ja odotukset alittava työpanos. Alisuoriutuminen työssä vaikuttaa näin ollen paitsi suoraan yrityksen tulokseen, myös työntekijöiden hyvinvointiin ja työmotivaatioon.

Suoritusta johdetaan odotusten kautta

Alisuoriutumisen johtaminen alkaa odotetun suoritustason määrittelyllä. Jokaisen esimiehen tulee tietää, milloin alisuoriutumisen tunnusmerkit täyttyvät ja mitkä ovat yhteiset tavat tilanteiden hoitamiseksi. Alisuoriutumisen syyt ovat usein tilannesidonnaisia. Erilaiset henkilökohtaiset syyt voivat vaikuttaa lyhytkestoisesti suoritustasoon ja niiden käsittely vaatii esimieheltä niin tunneälyä kuin tilannetajuakin. Jos kyse on kuitenkin osaamisen puutteesta tai heikosta sitoutumisesta työn tekemiseen, tarvitaan konkreettisia puuttumisen ja suorituksen johtamisen taitoja.

Alisuoriutuminen työelämässä saattaa olla myös seurausta odotusten heikosta viestinnästä. Balentorin valmennusten osana onkin aina myös odotusten johtamisen käsittely. Kun työntekijät tietävät tarkasti, mitä heiltä työssään odotetaan, on esimiehen myös helpompi puuttua alisuoriutumiseen.

Alisuoriutumiseen puuttumalla parannetaan työhyvinvointia ja tulosta

Alisuoriutumiseen puuttuminen on jokaisen esimiehen velvollisuus, mutta vaatii rohkeutta ja vahvaa identiteettiä. Rohkeuden lisäksi tarvitaan valmiuksia asiasta keskustelemiseen rakentavasti, mutta jämäkästi.  Esimiesvalmennuksissa hyväksi havaittujen konkreettisten mallien läpikäynti sekä niihin linkitetyt käytännön harjoitukset tuovat esimiehille tarvittavaa varmuutta alisuoriutumistilanteisiin puuttumiseen. Kun esimiehet ymmärtävät, mihin kaikkeen alisuoriutuminen vaikuttaa, kasvaa myös halu kehittää omia puuttumisen taitoja.

Kun esimiesten osaaminen alisuoriutumistilanteissa on hyvä, on puuttuminen normaali osa esimiestyötä. Tilanteet kyetään hoitamaan asiallisesti ja rakentavasti ja molempia osapuolia kunnioittaen. Tuloksena on hyvinvoiva ja tuottava henkilöstö, joka tietää mitä heiltä työssään odotetaan ja kykenee vastaamaan odotuksiin. Kun työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja alisuoriutumiseen puututaan oikeilla välineillä, paranee sekä työmotivaatio että yrityksen kokonaistulos.

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.