image Onnistunut projekti Nuorten työntekijöiden sitouttaminen – haasteesta mahdollisuus

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Tehoa ja tolkkua työhön hyvällä mielellä

Balentorin valmennusfilosofian kulmakivenä on asiakkaan kunnioitus.

Tämä kunnioitus näkyy syvällisenä tutustumisena asiakkaaseen ja hänen haasteisiinsa. Kunnioitus näkyy myös valmentajan toiminnassa asiakkaan kohtaavana vuoropuheluna. Asiakkaan kanssa keskustellaan aina asiakkaan kielellä ja hänen kokemusmaailmastaan käsin, sillä valmentajan tehtävä ei ole aiheuttaa organisaatiossa enempää hämmennystä.

Valmennus panostaa voimallisesti asiakkaan vahvuuksien tunnistamiseen, niiden hyödyntämiseen ja niiden edelleen vahvistamiseen. Vahvuudet ovat (työ)elämän kantava voima ja tärkein yksilöllinen luonnonvara. Tuloksellisuutta ja liiketoimintaa voi kehittää vain ihmisten kautta tavalla, joka lisää heidän sitoutumistaan ja ymmärrystään. Tätä Balentorilla kutsutaan tolkuksi. Tolkullinen valmennus on mahdollista vain valmennettavan organisaation tavoitteen, liiketoiminnan ja ihmisten ymmärryksen kautta.

Vain tuloksellisuuden ja liiketoiminnan mitattava kehittyminen voivat toimia valmennuksen onnistumisen sekä vaikuttavuuden mittatikkuina. Valmennus on inspiroimista, jolla herätetään ihmisen työilo, halu kehittyä ja tehdä asioita vieläkin paremmin. Valmennus vapauttaa aikaa ja antaa avaimet sen tavoitteelliseen käyttämiseen. Tuolloin turhan tekeminen vähenee ja asiakkaan aika kuluu niihin asioihin, joihin sen tulisikin kulua: oikeisiin asioihin, oikealla painolla ja tavalla sekä hyvällä mielellä.

Verneri Wirenius

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian