Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Haluatko hankkia osaamista kasvuun johtamisesta?

  Haku ELY-keskuksen tukemiin kasvuun johtamisen kehitysohjelmiin on alkanut! Katso alueesi ohjelma ja ilmoittaudu nopeasti, sillä paikkoja on vain rajoitettu määrä.

  Hyvä yrityspäättäjä,

  Onko yrityksesi tavoitteena kasvu ja liiketoiminnan kannattavuuden tehostaminen? Kaipaatko enemmän ymmärrystä, näkemyksiä ja ideoita kasvun mahdollisuuksista sekä selkeää johtamisen runkotyötä, jonka avulla kannattavuutta parannetaan?

  Me Balentorilla haastamme sinut mukaan ELY-keskuksen tukemaan kehitysohjelmaan, jossa laadit yrityksellesi kasvun mahdollisuuksien analyysin sekä suunnitelman näiden käyttöönotosta. Kasvuun johtamisen kehitysohjelmassa opit ainutlaatuisen kehittämisen konseptin, joka sisältää kasvun johtamista, markkinointia, myyntiä ja rakenteiden, toimintamallien sekä kasvun kehittämistä johtamistyössä.

  Tavoitteena on vahvistaa liiketoimintanne tuottavuutta, kasvattaa alueellista yhteistyöverkostoa ja tehostaa yrityksenne sisäisten resurssien käyttöä. Ohjelmaa voi hyödyntää kasvun saavuttamiseen kotimaassa tai kansainvälisesti, mutta yhtä lailla sisäisen toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

  ELY-keskuksen tukemia kehitysohjelmia on tarjolla vain rajoitettu määrä ja haku valmennusohjelmiin on auki NYT. Toimi siis nopeasti ja tee hakemus valmennusohjelmaan jo tänään!

  Käynnissä olevat ja alkavat ohjelmat:

  Käynnissä olevat ohjelmat

  • Pohjois-Pohjanmaa
   10.10.2023-14.02.2024

  ELY rahoittaa 70% osallistumismaksusta, yrityksellesi jäävä hinta on vain yhteensä 1590 EUR (+ alv. 24%) / osallistuja.

  Ja tämän kaiken sillä saat…

  10 yhteistä valmennuspäivää!

  Valmennuspäivät ovat intensiivisiä, mutta sitäkin mielenkiintoisempia ja käytännönläheisiä oppimisen hetkiä. Mukana on paljon kaltaisiasi yrittäjiä ja yrityspäättäjiä, jotka painivat samojen kysymysten ja haasteiden äärellä kuin sinä.

  2 yrityskohtaista konsultointipäivää

  Balentorin kokeneet yritysvalmentajat antavat kaksi kokonaista päivää vain sinulle ja sinun yrityksellesi. Balentor on nimetty Kauppalehden menestyjiksi jo vuosia peräkkäin ja tästä voimme kiittää yritysvalmentajiamme, jotka kuuluvat Suomen kovimpaan kastiin.

  Nykyaikaiset käytännön työkalut

  Nykyaikaiset käytännön työkalut, joilla tehostat johtamista ja parannat tuloksellisuutta.

  Tutustu valmennuspäivien aiheisiin


  • Luot selkeän kuvan toimintaympäristön, asiakkaiden, kilpailijoiden & muiden sidosryhmien merkityksestä suhteessa strategiaan.
  • Tunnistat yrityksesi kilpailukyvyt ja -edut.
  • Strategiakarttatyöskentelyllä luot pohjan yrityksesi kasvun ja kannattavuuden parantamiseen. Synnytät myös yrityksen visio ja tunnistat keinot sen toteuttamiseksi.
  • Luot suunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle strategian toteuttamiseksi.
  • Mitkä ovat kasvuyrityksen talouden johtamisen erityispiirteet?
  • Saat talouden johtamisen avaintyökalut osaksesi yrityksesi talouden johtamista.
  • Tunnistat yrityksesi kasvun avain- ja tukiprosessit ja määrittelet kehitystoimenpiteet yrityksesi kasvun avainprosesseille.
  • Selvennät yrityksesi johtamisjärjestelmää sekä saat työkaluja muutoskyvyn vahvistamiseen ja kasvustrategian viemiseen osaksi yrityksesi arkea.
  • Tutustut johtamisen eri osa-alueisiin ja saat tietoa sekä työkaluja yrityksen ja henkilöstön johtamiseen.
  • Saat käytännön työkaluja johtamisena kehittymiseen ja omat johtamistaitosi kehittyvät esimerkiksi vuorovaikutuksen, ajanhallinnan ja viestinnän osalta.
  • Miten hyödyntää nykyajan markkinointia osana yrityksen kasvua?
  • Digitaalinen markkinointi, yrityskuva, brändi ja tunnettavuus osaksi kasvun toimenpiteitä.
  • Laadit markkinoinnin viestinnän tavoitteet ja teet monikanavaisen markkinoinnin vuosikellon.
  • Miten johtaa kasvuyrityksen myyntiä? Saat työkaluja myynnin johtamiseen sekä suunnittelet myyntikonseptin sisällön ja kehität myyntiprosessia.
  • Tunnistetaan asiakkaiden erilaisuus ja sen pohjalta rakennat arvopohjaisen segmentointimallin.
  • Miten innovaatiotoimintaa voi hyödyntää osana yrityksesi kasvua? Perehdytään innovaatiostrategiaan sekä sen kautta arvioidaan oman yrityksen innovaatiotoiminnan nykytilan vahvuuksia ja kehityskohteita.
  • Miten luoda innovatiivista yrityskulttuuria?
  • Tutustutaan erilaisiin pk-yrityksien rahoitus- ja tukimuotoihin, joilla innovaatiotoimintaa mahdollistetaan.
  • Innovaatiotyöpaja, jossa rakennat yrityksesi omaa innovaatiotoimintaa.

  Konsultointipäivien aikana kehität yrityksellesi ajankohtaisia asioita yhdessä valmentajan kanssa.

  Konsultointipäivien aiheet määritellään etukäteen yhdessä valmentajan kanssa ja niitä voi hyödyntää sekä strategisen että operatiivisen tason toiminnan kehittämiseen. Konsultoinnissa syvennytään valitsemiisi aiheisiin, määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen.

  Konsultointipäivien ajankohdat ja paikka sovitaan tarpeidesi mukaan ja niihin voi osallistua myös muita yrityksesi henkilöitä.

  Haluatko tietää kehitysohjelmasta lisää?

  Ohjelman yhteyshenkilö Anne Mero vastaa lisäkysymyksiin mielellään!

  OPAS: Miten suunnitella pk-yrityksen liiketoiminta ja strategia?

  Tutustu vastuuvalmentajamme case-kuvauksen kautta, miten lähteä suunnittelemaan kasvua tukeva liiketoiminta ja laatia toimiva strategia. Mukana myös pk-yrityksen tarkistuslista liiketoiminnan suunnittelulle.

  Lataa opas itsellesi tästä!

  Mitä kehitysohjelmasta jää sinulle käteen?

  • Sinulla on selkeä näkemys ja suunnitelma siitä, mitä yrityksesi lähtee tavoittelemaan: kasvua vai kannattavuutta.
  • Olet analysoinut yrityksesi toimintaympäristön ja taloudellisen nykytilan perusteellisesti.
  • Olet tehnyt kasvun ja kannattavuuden kannalta tärkeät ja kannattavat strategiset valinnat.
  • Olet laatinut kattavat toimeenpanosuunnitelman yrityksesi kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle.
  • Olet selkeyttänyt yrityksesi avainhenkilöiden ja hallituksen roolit sekä toimintamallit, joilla strategian toimeenpanoa johdetaan ja seurataan. 

  Kehitysohjelman asiakkaiden kokemuksia

  Firstbeatin liiketoiminta lähti voimakkaaseen kasvuun valmennuksen ansioista. Balentor on auttanut kehittämään yrityksen myyntistrategiaa ja -prosesseja sekä markkinointi- ja viestintätaitoja. Ymmärrämme nyt mitä kestävä kasvu vaatii ja kuinka kehittää liiketoimintaa kannattavasti. Valmennuksen alussa yrityksemme liikevaihto oli alle 100 000 euroa. Tällä hetkellä liikevaihtomme on noin 2 miljoonaa euroa.
  Liiketoimintajohtaja Juho Tuppurainen, Firstbeat Technologies Ltd.

  Pidän ohjelmaa tuloksellisena. Koimme monta oivallusta prosessin aikana. Saimme uusia eväitä myyntityöhön, sekä siihen kuinka kasvaa hallitusti ja välttää liiallista stressiä. Valmennus antoi myös lisää luottamusta omaan osaamiseen. Ennen saatoimme olla turhan passiivisia, mutta nyt tarjoamme rohkeammin omia ratkaisuja asiakkaidemme ongelmiin.
  Toimialajohtaja Seppo Hyvönen, Mipro Oy

  Sinua saattaa mietityttää vielä…


  Kehitysohjelma sopii sinulle jos…

  olet yrittäjä, toimitusjohtaja tai myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien parissa työskentelevä avainhenkilö, joka haluaa kehittää itseään ja omaa osaamistaan sekä johtaa yritystä kohti kannattavampaa liiketoimintaa.

  Miten kehitysohjelma sopii seuraaviin tilanteisiin?

  1. Olemme juuri kehittäneet toimintaamme?

  Kehitysohjelma auttaa vahvistamaan jo tehtyjä toimenpiteitä ja selkeyttää omaa arkea. Kehitysohjelma kytkee asioita yhteen ja auttaa kohdistamaan resursseja niille tärkeisiin paikkoihin.

  2. Olemme tehneet kaikkemme, mutta myynti ei vain kasva?

  Kehittäminen voi olla vaikeaa yksin. Kehitysohjelma antaa mahdollisuuden analysoida tilanne rauhassa valmentajan kanssa ja luoda yhdessä suunnitelma, joka huomioi yrityksesi tavoitteet ja resurssit. Valmentajillamme on tietoa satojen eri yritysten kehitysprojekteista eri toimialoilta, ja he auttavat määrittämään konkreettiset toimenpiteet, joilla yrityksesi myynnin kasvu varmistetaan.

  3. Meillä on vain muutama asiakas?

  Kehitysohjelma soveltuu asiakkuuksien kehittämisen lisäksi hyvin myös oman sisäisen toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Yrityksen toimiessa vain muutaman asiakkaan kanssa on erityisen tärkeää pystyä varmistamaan toiminnan laadukkuus palveluprosessien kaikissa eri vaiheissa sekä tarjoamaan palveluita ennakoivasti, jotta kilpailijoiden on vaikeampi haastaa yrityksen asemaa yhteistyökumppanina.

  4. Emme voi emmekä halua ottaa uusia asiakkaita?

  Kova kysyntä luo yleensä haasteita erityisesti palveluprosesseille sekä kuormittaa avainhenkilöitä. Kehitysohjelma auttaa varmistamaan, että myynnin rakenteet ovat kunnossa ja asiakkaan kokema palvelun laatu pysyy korkeana kiireestä huolimatta. Ohjelma myös auttaa priorisoimaan omien asiakkuuksien kannalta tärkeimmät tehtävät ja vahvistaa oman työn hallinnan tunnetta. Tällä tavoin yritys pystyy varmistamaan, että asiakassuhteita kehitetään kiireestä huolimatta.

  5. Asiakasviestintämme toimii, mutta haasteet ovat yrityksemme sisäisessä viestinnässä?

  Valmennus tarjoaa toimintamalleja oman toiminnan ohjaamiseen ja niiden kautta selkeyttää myös kuvaa siitä, mihin asioihin sisäisessä viestinnässä on syytä keskittyä. On hyvä huomioida, että sisäisen viestinnän haasteet näkyvät hyvin usein myös asiakasrajapinnassa.

  Valmennuskerrat pidetään kuukauden välein, kaksi peräkkäistä päivää kerrallaan. Valmennus tapahtuu arkipäivinä ja yhden valmennuspäivän kesto on n. 7,5 tuntia.

  Lähitoteutusten valmennuspaikkana toimii keskeisen sijainnin omaava hotelli tai vastaava kokouspalvelujen tarjoaja. Etävalmennuksissa käytämme Microsoft Teams -sovellusta.

  Huomioithan, että mikäli et pääsisi jollekin valmennuskerralle mukaan, niin aihealueet voidaan käydä kanssasi perusteellisesti läpi yrityskohtaisissa konsultointipäivissä.

  Hae ensin mukaan tämän sivun lomakkeen kautta. Tämä hakemus ei sido sinua vielä mihinkään! Sinun kannattaa toimia nopeasti tämän osalta, koska ELY-keskuksen tukemat kehitysohjelmat täyttyvät nopeasti.

  Saat sähköpostitse tästä tiedon jos sinut on hyväksytty mukaan ohjelmaan. Jos päätät lähteä mukaan, yritysvalmentaja täyttää kanssasi etäyhteyksien päässä ELY:n tukihakemuksen. Hakemusprosessi on yksinkertainen ja vie vain muutaman minuutin.

  ELY:n tarjoama 70% tuki sisältää de minimis -tukea ja kohdistuu ohjelman normaalihintaan, joka on 5300 EUR (+ alv 24%) / osallistuja.

  Kehitysohjelman hinta yrityksellesi on 1590 EUR (+ alv 24%) / osallistuja. Valmennus- ja konsultointipäiviä on yhteensä 12, joten päiväkohtainen hinta on alle 150 EUR.

  Osallistuminen laskutetaan ohjelman alettua ja halutessanne sen yksityiskohdista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

  Tiedustelethan mahdollisuutta varata kaksi erillistä paikkaa ohjelmaan.

  Kehitysohjelmaan sisältyy kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää. ELY tarjoaa mahdollisuuden saada rahallista tukea myös lisäkonsultaatiopäiviä varten, mikäli yritykselläsi on tarve jatkaa kehitystyötä yhdessä valmentajan kanssa. ELY-tuettuja lisäkonsultaatiopäiviä on mahdollista saada kolmen vuoden aikana yhteensä 15 päivää.

  Kehitysohjelmaan osallistuu n. 15 kehityshaluista yritystä eri toimialoilta ja valmennuskerroilla vaihdetaankin paljon parhaita käytänteitä. Ryhmässä muodostuu usein myös keskinäisiä verkostoja ja asiakkuuksia.

  Kasvuun johtamisen kehitysohjelman huippuvalmentajat

  Balentor Oy on v. 1993 perustettu suomalainen valmennus- ja konsultointiyritys, joka toimii erityisesti johtamisen, myynnin, liiketoiminnan ja strategian sekä työyhteisön kehittämisen alueilla. Olemme vuosien varrella valmentaneet lukuisia yrityksiä, joista monet jatkavat edelleen asiakkainamme. Valmennusohjelmiemme valmentajien keskiarvopalaute on 4,6 asteikolla 1-5.

  Tuija Hietanen Yritysvalmentaja
  Petri Saarinen Yritysvalmentaja
  Teemu Kaakinen Yritysvalmentaja
  Suvi Tuominiemi Yritysvalmentaja

  Varaa paikkasi!

  Pääset ilmoittautumaan alustavasti mukaan ELY-tuettuun kehitysohjelmaan täyttämällä lomakkeen. Alustava ilmoittautuminen ei sido teitä mihinkään. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten alustava ilmoittautuminen ei takaa paikan saamista. Olemme yhteydessä ilmoittautumisenne jälkeen sopiaksemme käytännön asioista.