Nej till allt! Vältä vesijuoksua – johda tolkulla

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Asia ja tunne

Johtamisesta on kirjoitettu paljon, mutta johtamista ei opita pelkästään lukemalla. Johtaminen on arvoihin perustuvaa tavoitteiden asettamista yhdessä organisaation kanssa. Tämän jälkeen alkaakin hankalin vaihe; motivaation vapauttaminen tavoitteiden suuntaiseen toimintaan. Prosessi nivoutuu yhteen toiminnan arvionnin ja sen perusteella tapahtuvan oppimisen kautta. Ja pyörä pyörii…

Perinteisesti johtamisessa on esiintynyt kaksi erilaista koulukuntaa: organisaatiokeskeinen koulukunta (management) sekä ihmiskeskeinen (leadership).

Voidaanko nämä kaksi asiaa yhdistää? Tiimitoiminnan yleistymisen myötä kun johtajuus koskettaa entistä useampaa ihmistä organisaatiossa.

Näkemysten yhdistämistä voidan hakea ryhmän kaksoistavoitteen kautta. Ryhmällä ja organisaatiolla on sekä asia- että tunnetavoite.

Organisaation asiakkaat edellyttävät yleensä mahdollisimman hyvän ratkaisun löytämistä heidän tarpeisiinsa. Tällöin asiatavoite on ensisijainen organisaation perustehtävän kannalta.

Toisaalta asiakkaat haluavat myös ihmisläheistä palvelua. Myös henkilöstö odottaa työnteolta muutakin kuin mekanistista suorittamista. Näin ryhmälle muodostuu asiatavoitteen lisäksi tunnetavoite.

Henkilöstön tunnetavoitteen tunnistaminen ja saavuttaminen on olennainen osa nykyaikaista arvojohtamista! Jotta tunnetavoite saavutettaisiin täytyy johtajan huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin asiatavoitteiden tulee olla ryhmän yhdessä määrittämistä perusarvoista johdettu. Toiseksi tunnetavoitteen saavuttaminen edellyttää kurinalaisuutta asiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Menestyvät johtavat oivaltavat työssään ryhmän kaksoistavoitteen merkityksen. Mikäli vain toinen tavoite huomioidaan, ei johtaja ole onnistunut optimoimaan ryhmän potentiaalia pitkällä aikavälillä!

Pekka T. Järvinen

  Pekka T. Järvinen
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian