Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Etusivu  »  Palvelumme  »  Myynti ja asiakaspalvelu  »  Valmentava myynnin esimies

Myynti ja asiakaspalvelu

Valmentava myynnin esimies –esimiesvalmennus

Perinteinen organisaatiokulttuuri on pohjannut pitkään esimiesvetoiseen tekemisen johtamiseen. Vaatimustaso työntekijöille on kasvanut myynnillisyyden ja tulostavoitteiden kasvaessa. Tekemisen johtaminen ei enää riitä hyvään esimiestyöskentelyyn, vaan on osattava johtaa ihmisiä ja auttaa heitä johtamaan itseään. Nykyaikainen esimies on tiiminsä vetäjä, mutta samalla ennen kaikkea sparraaja ja mahdollistaja.

Valmentava myynnin esimies –esimiesvalmennuksen hyödyt

Valmentava esimies kehitysohjelman avulla esimies oppii

 • Kehittämään yksilön ja ryhmän suoritusta mitattavasti
 • Johtamaan ihmisiä
 • Auttamaan alaisiaan tunnistamaan vahvuutensa ja tukemaan niiden käyttöä
 • Mahdollistamaan parhaan mahdollisen työympäristön tuloksekkaalle tekemiselle
 • Antamaan vastuuta ja delegoimaan
 • Kuuntelemaan ja antamaan palautetta
 • Sparraamaan
 • Kysymään oikeita kysymyksiä

Kehitysohjelma auttaa organisaatiotasi

 • Hyödyntämään olemassa olevan henkilökunnan potentiaalin täysimääräisesti
 • Opettamaan vastuunottamista omasta työstään jokaiselle työntekijälle
 • Oppimaan uusia tapoja yhteistyöhön
 • Tunnistamaan hyvät toimintatavat ja oppimaan niistä
 • Luomaan vapautuneen, kehittyvän ja aikaansaavaan kulttuurin

Näin toteutamme valmentava esimies –kehitysohjelman

Kehitysohjelman alussa teemme esimiestyöskentelyn nykytila-analyysin, jossa käymme läpi nykyiset toimintamallit, työkalut ja viimeisimpien tutkimuksien tulokset. Valmennuksen vaikuttavuuden varmentamiseksi sekä henkilökohtaistamiseksi suosittelemme toteuttamaan IBM Smarter Workforce johtamisarvioinnit tai myyjäarvioinnit, joiden kautta saamme yksityiskohtaista tietoa johtajien esimiespotentiaalista, tämän hetkisistä vahvuuksista ja kehitystarpeista. Tämän jälkeen määrittelemme yhdessä konkreettiset tavoitteet valmennukselle.

Kehitysohjelman sisältö suunnitellaan nykytila-analyysi sekä organisaation strategia, asiakasodotukset ja tavoitteet huomioiden.

Useimmiten kehitysohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat

 • Valmentava esimiestyö – mitä se tarkoittaa ja mitä sillä haetaan
  • Ihmisten luontaisen käyttäytymisen ymmärtäminen
  • Esimiesheijaste – millaista vaikuttavuutta esimiestyömme synnyttää?
 • Organisaatiokulttuurin tasot, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa?
  • Valmentava Esimiestyö arjessa – mikä muuttuu ja kuinka siinä onnistumme?
  • Esimiesidentiteetin vahvistaminen
  • Itsetunto ja rohkeus johtaa
  • Kyky luoda yhteys ihmisiin – ihmisten arvostaminen sekä uusien toimintamallien rakentaminen vanhan hyvän ja toimivan päälle
  • Valmentava suorituksen johtaminen
  • Suoritusta parantavan palautteen antaminen
  • Ihmisten motivointi haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Vaikuttava esimiesviestintä
  • Pulssimittaus valmentavan esimiestyön toimeenpanon tukena

Ota yhteyttä

Tiina Luoto-Mäenpää
Yritysvalmentaja
050 546 7575
tiina.luoto-maenpaa@balentor.fi

Sami Markkanen
Yritysvalmentaja
050 301 6055
sami.markkanen@balentor.fi


Myynnin ja asiakaspalvelun asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.

Myynnin ja asiakaspalvelun referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.