Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

  Onko yrityksesi johtoryhmä joukkue vai ryhmä yksilöurheilijoita? Mihin johtoryhmän aika kuluu? Toimivatko johtoryhmän päätöksenteko ja toimeenpano? Millä tavalla johtoryhmä pelaa yhteen ja tukee toisiaan? Onko johtoryhmän fokus oikeissa asioissa? Vaikka olisikin, sen rooli voi olla epäselvä tai määrittelemätön. Entä tuottavatko kaikki johtoryhmäläiset lisäarvoa organisaatiolle? Entä johtoryhmälle?

  Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen auttaa organisaatioita laittamaan uuden vaihteen silmään ja virittämään johtoryhmätyöskentelystä organisaation dynaamisen moottorin.

  Johtoryhmän tehtävänä on organisaation strategian toimeenpano sekä toimeenpanon seuraaminen ja tulevaisuuden suunnittelu sekä ennakointi. Tehokas johtoryhmätyöskentely vaatiikin kykyä hahmottaa ja hallita kokonaisuuksia, tehdä päätöksiä ja tarvittaessa reagoida muutoksiin – muuttuvassa toimintaympäristössä peräpeiliin ei voi tuijottaa liian pitkään, vaan päätöksiä tulee tehdä usein nopeastikin.

  Johtoryhmätyön kehittämisen hyödyt näkyvät organisaatiossa monella tasolla

  Johtoryhmätyöskentelyä ja johtoryhmän tehokkuutta ja voi ja kannattaa kehittää. Organisaation johto huomaa johtoryhmätyöskentelyn kehittymisen yleensä silloin, kun organisaation suunta selkiytyy ja ihmisten tarmo sekä tekeminen alkavat kohdistua yhä paremmin strategian suuntaan, mikä johtaa parempiin tuloksiin. Johtoryhmä itse huomaa muutoksen usein siitä, että organisaation tilannekuva ja ymmärrys kokonaisuudesta paranee, johtoryhmän viestintä ulospäin on yhdenmukaisempaa, päätöksenteko ja asioiden toimeenpano on tehokkaampaa ja johtoryhmän keskinäinen yhteistyö sekä kommunikaatio paranevat.

  Johtoryhmätyön kehittäminen on tärkeää kaikille organisaatioille, mutta erityisen hyödyllistä se on silloin, kun johtoryhmän koostumus on muuttunut, organisaation toimintaympäristö on murroksessa, tai tarvitaan vauhtia organisaation sisäiseen tai ulkoiseen muutokseen. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen yhdessä kumppanin kanssa on erinomainen ratkaisu myös aloittelevalle johtoryhmälle.

  Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen tukee myös yksilön johtajuutta

  Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen terävöittää organisaation suuntaa ja fokusta, parantaa organisaation kokonaisuuden johtamista sekä asioiden toimeenpanoa ja antaa vauhtia organisaation sisäiseen muutokseen. Johtoryhmätyön kehittäminen auttaa myös yksittäistä johtoryhmän jäsentä näkemään oman organisaationsa strategisemmin ja kokonaisvaltaisemmin ja siten kehittämään omaa johtajuuttaan. Samalla kun johtoryhmätyöskentely kehittyy, myös yksittäinen johtoryhmän jäsen kasvaa oman vastuualueensa johtajuudessa.

  Kehitämme johtoryhmätyöskentelyä näillä menetelmillä

  Strategiset työpajat

  Strategiset työpajat

  Järjestämällä säännöllisiä strategisia työpajoja ulkoisen fasilitaattorin toimesta (ainakin aluksi), johtoryhmä voi syventyä organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin ja prioriteetteihin. Työpajoissa käsitellään avaintehtäviä, päätöksiä ja haasteita, jotka vaikuttavat organisaation menestykseen. Näissä pajoissa tiimin jäsenet voivat jakaa näkemyksiään ja ideoitaan sekä sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.

  Kehitysohjelmat

  Kehitysohjelmat

  Osallistuminen yhdessä johtoryhmälle räätälöityihin kehitysohjelmiin voi vahvistaa johtoryhmän jäsenten taitoja ja osaamista. Aiheita voivat olla esimerkiksi johtajuus, tiimityö, kommunikaatio ja konfliktien hallinta. Näiden avulla johtoryhmä voi kehittyä yhdessä ja oppia uusia käytäntöjä, jotka voivat parantaa tiimin suoritus- ja yhteistyökykyä.

  Reflektointi ja palautteenanto

  Reflektointi ja palautteenanto

  Johtoryhmän tulisi säännöllisesti arvioida omaa suoritustaan ja toimintaansa. Reflektointi voi auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja heikkouksia sekä tarjoamaan pohjan kehitystoimenpiteille. Lisäksi avoin ja rakentava palautteenanto johtoryhmän jäsenten kesken voi edistää yhteistyötä ja parantaa ryhmän dynamiikkaa ja lopulta johtoryhmän tuloksellisuutta.

  Konsultointi

  Johtoryhmän konsultointi

  Ulkoisten asiantuntijoiden palkkaaminen voi tarjota arvokasta näkökulmaa johtoryhmän toimintaan. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tarjota objektiivista palautetta, nähdä sellaisia asioita, joita johtoryhmän jäsenet eivät itse näe, eli sokeiden pisteiden poistamisen ja neuvoja sekä auttaa johtoryhmää ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja konflikteja.

  Coaching

  Coaching

  Coaching tarjoaa yksilöllistä ja räätälöityä tukea johtoryhmän jäsenille heidän ammatillisessa kehityksessään ja tiimityössään. Kokenut coach voi auttaa tunnistamaan johtoryhmän vahvuudet ja kehityskohteet sekä tarjoamaan työkaluja ja strategioita niiden parantamiseksi. Coaching-istunnot voivat keskittyä esimerkiksi kommunikaation, päätöksenteon tai konfliktien hallinnan parantamiseen.

  Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen tukena myös arviointityökalumme

  Räätälöimme palvelumme aina johtoryhmänne tarpeiden ja kehittämisen tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti.

  360-arvioinnit

  360-arvioinnit tarjoavat arvokasta palautetta johtoryhmän jäsenille heidän johtamistaidoistaan ja vuorovaikutustaidoistaan. Tämä voi auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja kehityskohteita sekä tarjoamaan selkeän kuvan siitä, miten johtoryhmä nähdään organisaatiossa.

  SHL johtajuuden motivaatio ja kyvykkyys -arviointi

  SHL:n johtajuuden motivaatio ja kyvykkyys analyysit antavat johtoryhmän jäsenille niin yksilöinä, kuin ryhmänä tietoa jokaisen jäsenen kyvykkyyksistä ja motivaatiosta toimia johtoryhmän jäsenenä. Tätä kautta voidaan tunnistaa kyvykkyysvajeita, joita kehittämällä pystytään parantamaan johtoryhmän suorituskykyä, lisäksi tunnistetaan johtoryhmän vahvuuksia niin yksilönä kuin ryhmänä, jolloin saadaan johtoryhmän toiminnasta tehokkaampaa ja tuottavampaa.

  Balentorin johtoryhmän kehittämisen arvointi

  Balentorin johtoryhmän kehittämisen analyysillä saadaan monipuolista tietoa johtoryhmän eri osa-alueiden suoriutumisesta ja analyysin tulosten sekä valmentajan kehitysehdotusten avulla saadaan johtoryhmän toiminta nousemaan uudelle tasolle kipupisteitä poistamalla ja vahvuuksia kehittämällä.

  Ota yhteyttä, niin viritetään teidänkin johtoryhmätyöskentelystänne organisaationne dynaaminen moottori.

  Tuija Hietanen
  Yritysvalmentaja
  050 413 1120
  tuija.hietanen
  @balentor.fi

  Strategian ja liiketoiminnan referenssejä

  Olemme toimineet yli 30 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.