Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Ajankäytön hallinta ja tehostaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Ajankäytön hallinta ja tehostaminen

Johtaminen ja esimiestyö

Ajankäytön hallinta ja tehostaminen

Nykypäivän työelämän jatkuva kiire sekä moniajon vaatimus synnyttävät uudenlaisia tarpeita ajankäytön hallinnalle ja työn tehostamiselle. Työajan riittämättömyys ja jatkuvan paineen alla työskentely johtavat usein tehottomuuteen tai jopa uupumukseen. Lopulta tekemätöntä työtä on niin paljon, ettei esimies enää tiedä, mistä aloittaa. Kukapa ei toivoisi saavansa työhönsä lisätunteja tai kykenemään tekemään työnsä hyvällä työvireellä annetun työajan puitteissa. Kun työaika suunnataan yrityksen strategian kannalta olennaisiin asioihin, syntyy sekä tulosta että positiivista hallinnan tunnetta omasta työstä.

Ajankäytön hallinnasta hyötyy jokainen

Ajankäytön hallinnassa olennaista on tunnistaa ne työtehtävät, jotka ovat organisaation menestyksen kannalta tärkeimpiä. Yrityksen strategia ja esimiehen henkilökohtaiset tavoitteet ovat priorisoinnin tärkeimmät työkalut. Lähes yhtä tärkeää on tunnistaa ne työtehtävät, jotka eivät synnytä yritykselle lisäarvoa. Osa tehtävistä voidaan myös toteuttaa eri tavalla aikaa säästäen tai jopa delegoida toisille henkilöille.

Ajankäytön hallinnan positiiviset vaikutukset liittyvät sekä työn tuloksellisuuteen että esimiehen jaksamiseen työssä. Hallinnan tunne, tavoitteiden selkeys ja systemaattinen tapa tehdä työtä synnyttävät hyvää työvirettä ja oikeiden asioiden hallittua johtamista.

Tehokas ajankäyttö saadaan osaksi päivittäistä tekemistä keskittymällä seuraaviin asioihin:

1) Priorisointi: Esimies tunnistaa työnsä ja tavoitteidensa kannalta tärkeimmät asiat, joihin hänen tulee työaikansa kohdentaa.

2) Systematiikka: Esimies rakentaa itselleen valmentajan avustuksella toimivan johtamisen systematiikan, jossa toisteiset johtamistilanteet luovat puitteet järkevälle kalenteroinnille.

3) Toimintatapamuutos: Aikavarkaiden tunnistamisella ja työn järkevällä toteutustavalla haetaan uudenlainen tapa tehdä työtä, jossa aikaa ja resursseja ei kulu turhaan työhön.

Ajankäytön hallinnalla eroon aikavarkaista

Balentorin ajankäytön hallinnan valmennus tähtää aikavarkaiden tunnistamiseen, työn tärkeimpien painopisteiden kirkastamiseen sekä konkreettiseen toimintatapamuutokseen, jossa ajankäyttöä uudelleensuunnataan strategiaa tukevasti.

Valmennuksessa käydään läpi konkreettisia työkaluja ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Pureudumme muun muassa tehokkaaseen kalenterin käyttöön sekä toisteisiin arjen johtamistilanteisiin, joiden kautta ajankäyttö ja johtamisen systematiikka kehittyvät samanaikaisesti.  Valmennuksen tuloksena on työajan riittäminen yrityksen strategian ja menestyksen kannalta olennaisiin asioihin sekä paremmin työssään jaksava esimies.

Ajankäytön tehostaminen näkyy nopeasti arjessa – kun esimiehellä on hetki aikaa pysähtyä analysoimaan omaa ajankäyttöään ja tapaansa tehdä työtä, löydetään aina konkreettisia kehityskohteita, joiden kautta aikaa vapautuu olennaiseen. Tämä valmennus maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.