Drop us a line...

Send Message

Muutos ja strategia

Muutos ja strategia

Strateginen muutoskumppani ja muutoksen muotoilija

Tutkimuksien mukaan jopa puolet muutoshankkeista eivät saavuta tavoitteitaan. Miksi? Me vastaamme yleisimpiin haasteisiin seuraavasti.

Viemme toiminnan aidosti arkeen, toimimme ketterästi strategiaa mukaillen ja ymmärrämme, että muuttuneessa maailmassa vuosikelloajattelu on korvaantunut lähes sekuntikellotyylisellä ajattelulla. Huomaamme siiloutumisen vaarat ja analysoimme kokonaisuutta. Tunnistaen Must win battlenne muutoksessa. Yhdistämme modernin ja dynaamisen muutosjohtamisen sekä strategisten kyvykkyyksien tunnistamisen ja kehittämisen.

Strategian toimeenpano ja muutoskyvyn kehittäminen

Strategian kirkastaminen

On yllättävän tavallista, että organisaation tekemistä ohjaavat operatiivisen tehokkuuden mittarit strategian sijaan. Yleensä tämä kuitenkin vahvistaa nykyistä enemmän kuin tulevaa. Vahvistaaksemme muutoskykyämme tarvitsemme alustan myös sille, mihin olemme menossa. Strategia on perinteisesti ollut johdon tuotos ja strategian valmistuessa organisaatio on laajalti kokenut strategian hyvin etäiseksi.

Strategian kirkastamisessa tuotoksen lisäksi tärkeää on luomisen prosessi. Viisaasti toteutetun prosessin myötä luodaan organisaatioon se yksituumaisuus ja energia, jonka avulla koko organisaatio alkaa työskennellä samaan suuntaan.

”No niin, nyt helpotti. Tuntuu kuin taakka olisi harteilta keventynyt huomattavasti.” – asiakas, toimitusjohtaja strategiatyöstä, 2020

Muutostarve ja strategiset kyvykkyydet

Markkinamuutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen

Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on yhteinen ymmärrys muutostarpeesta. Usein johto ja asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt tunnistavat tarpeen muutokselle, mutta se ei ole selkeä henkilöstölle laajemmin. Kun henkilöstö ei ole vielä sisäistänyt muutostarvetta, muutosprosessi on huomattavan työläs ja suurella todennäköisyydellä vanhaan tuttuun malliin lipsutaan ennemmin tai myöhemmin.

Tyypillisesti lähestymme muutostarpeiden tunnistamista ja sen viestimistä henkilöstölle markkinan ja asiakkaiden kautta:

  • Asiakkaiden odotusten ja tarpeiden muutos
  • Toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutos

Markkinamuutosten ja muutostarpeiden tunnistamisessa hyödynnämme mm. oheisia menetelmiä:

  • Strateginen asiakastutkimus nykyisille ja/tai potentiaalisille asiakkaille
  • Hävittyjen ja voitettujen kauppojen analyysi
  • Kilpailijoiden benchmarking
  • Strategista tilannekuvaa tuottavat tekoälyratkaisut

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja GAP-analyysi

Usein henkilöstön on vaikea tarttua yrityksen visioon ja strategiaan, kun sitä ei ole purettu konkreettisiksi muutostarpeiksi henkilöstön näkökulmasta. Strategiset kyvykkyydet auttavat konkretisoimaan yrityksen tulevaisuuden suunnan käytännönläheisiksi osaamisen ja toimintamallien kehitystarpeiksi.

Strategiset kyvykkyydet johdetaan yrityksen tulevaisuuden tahtotilan kautta:

Kyvykkyydet ja niihin liittyvät kehitystarpeet voidaan konkretisoida henkilöstölle kyvykkyyksien GAP-analyysin kautta. Analyysissä voidaan tarkastella yrityksen kyvykkyyksien nykytilaa kokonaisuutena, tiimeittäin ja yksilötasoisesti.

Yritystason strategisten kyvykkyyksien kehittäminen

Yritystason strategisten kyvykkyysien kehittämiseksi käynnistetään kehitysprojekteja, joiden kautta toteutetaan strategian toimeenpanon vaatimat uudistukset, kuten toimintamallien uudistaminen, organisaatiorakenteen uudistaminen tai uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Projektien kokonaisuutta hallitaan projektisalkun kautta. Toimeenpano toteutetaan ketterän kehittämisen toimintamallien kautta.

Valmentava johtaminen

Vaikka organisaation strategia olisi ajatuksen tasolla selkeä, arjen työtä ohjaa helposti tottumus ja hyväksi koetut tavat toimia. Jopa hyvin rasvattu koneisto pyrkii tekemään yhä paremmin sitä, mihin se on viritetty.

Muutokseen liittyy uuden opettelu ja vanhasta luopuminen. Strategian vaikutus katkeaa usein tähän. Vaikka ymmärrämme ja hyväksymme muutoksen periaatteessa, tarvitsemme säännöllistä esimiesten ja johdon valmentavaa ja sparraavaa keskusteluyhteyttä vahvistamaan oppimista, oikeaa suuntaa ja ihmisten omaa kykyä ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.

Esimiehen ohjaus ja yhteiset keskustelut parantavat tekemisen fokusta ja itseohjautuvuutta, mutta viisaasti käytynä myös vahvistavat yhteistä näkemystä ja yhteyttä esimiesten ja johdettavien välillä.

Tiimien ja yksilöiden kyvykkyyksien kehittäminen

Muutoksen aikaansaaminen tarvitsee organisaatiotasoisten kehitysprojektien lisäksi myös muutosta toimintojen, tiimien ja yksilöiden tekemisessä.

Miten parannamme/kehitämme suorituskykyämme suhteessa strategian viitoittamiin asioihin? Monet muutokset toteutuvat vasta silloin, kun ne näkyvät yksilöiden ja tiimien uudenlaisena tekemisenä arjessa.

Tähän tarvitaan tiimien aktiivista omien toimintojen kehittämistä, joka tapahtuu aluksi usein ulkopuolisten valmentajien ja esimiehen fasilitoimana, mutta ajan myötä tiimien/yksilöiden oma muutoskyvykkyys vahvistuu.

Strategian mitattu toteuttaminen

Strategisen muutoksen onnistumisen keskeisin mittari on tavoiteltavien tulosten saavuttaminen. Suora tulosten mittaus ei kuitenkaan auta tunnistamaan mahdollisia muutoksen esteitä. Rakennamme muutosten tueksi mittariston, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset esteet ja kohdentamaan panokset oikein.

Tyypillisesti mittariston elementtejä on tulosmittareiden lisäksi seuraavat:

Huomioimme laaja-alaisessa kehittämisessämme ihmisten lisäksi toimeenpanon, kulttuurin, rakenteiden, strategian ja modernin analytiikan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Kokonaisvaltaisena muutoskumppanina räätälöimme toimintamme asiakkaan ja analysoidun tilanteen mukaan. Aivan, kuten muutoksessa kuuluukin tehdä.

Miksi muutosvalmennusta tarvitaan?

Kuuntele yritysvalmentaja ja toimitusjohtaja Pekka Järvisen pohdintaa muutosvalmennuksen tarpeellisuudesta.

Autamme mielellämme

Tuija Hietanen
Yritysvalmentaja
050 413 1120
tuija.hietanen
@balentor.fi

Pekka Järvinen
Yritysvalmentaja,
toimitusjohtaja
0400 483 792
pekka.jarvinen
@balentor.fi

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen
@balentor.fi

Jouni Kahelin
Tutkimusjohtaja
0400 894 959
jouni.kahelin
@balentor.fi

Harri Helander
Muutoskonsultti
040 584 1145
harri.helander
@balentor.fi

Petri Saarinen
Yritysvalmentaja
040 515 6008
petri.saarinen
@balentor.fi

webinaari

Moderni muutoksen johtaminen arjessa – mahdollisuudet ja kompastuskivet

Johtamisessa on aina ollut kyse muutoksen aikaan saamisesta ja kyvystä viedä suuriakin muutoksia läpi organisaatiossa. Vanhat opit muutoksen johtamisesta ovat kuitenkin tulleet tiensä päähän.

Whitepaper

Strategiset kyvykkyydet muutosvoimana

Useiden tutkimusten mukaan jopa puolet muutoshankkeista ei saavuta tavoitteitaan. Tämän johdosta meidän on suhtauduttava nöyrästi ja älykkäästi kohtaamiimme muutoshaasteisiin. Kaiken lisäksi koronan synnyttämä ”uusi normaali” on entisestään kiihdyttänyt muutostarpeita eri tasoilla.

Kumppaneitamme muutoksen ja strategian kehittämisessä

Maailmanluokan kumppani Fuel50 tuo vauhtia strategiseen osaamisen kehittämiseen ja muutokseen.

Strateginen tekoäly osana liiketoiminnan kehittämistä luo lähes epäreilua kilpailuetua.

Lue viimeisimmät muutokseen ja strategiaan liittyvät sisältömme

No related posts.

Muutoksen ja strategian referenssejä

Olemme toimineet lähes 30 vuoden ajan lukuisten yritysten muutoskumppanina.