Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Vaikuttava myynnin johtaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Asiakaskokemus ja myynti  »  Vaikuttava myynnin johtaminen

Asiakaskokemus ja myynti

Vaikuttava myynnin johtaminen

Vaikuttava myynnin johtaminen on eräs tärkeimmistä tekijöistä yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta – myynnin esimiesten tehtävänä on johtaa yrityksen laatima strategia käytäntöön. Myynnin johtamisen kehittämisellä varmistetaan, että yrityksen myyntityö on systemaattista ja tuloksellista.

Yhä useammin myynnin johdon pitää pystyä kehittämään myynnin tuloksellisuutta rajatuilla resursseilla. Jotta yritys voi kasvaa ja kehittyä, pitää varmistaa, että kaikki myynnin johtamisen osa-alueet ovat riittävän korkealla tasolla. Yrityksen strategia, myynnin johdon rooli, myyjien suorituksen johtaminen, myynnin kannalta olennaiset rakenteet ja prosessit sekä asiakkuuksien johtaminen ovat näkökulmia, joiden pohjalta myynnin johtamista kehitetään kokonaisvaltaisesti.

Myynnin johtaminen tapahtuu usealla tasolla

Olennainen osa myynnin johtamisen kehittämisessä on johtamisen vaikuttavuus ja sen parantaminen. Myyntijohtajan kyvykkyys, persoona, johtamisrooli ja sen tehtävien hoito vaikuttavat siihen, miten tuloksellista myynnin johtaminen on. Lähtötilan arviointiin ja henkilökohtaisen kehityspolun pohjana voidaan hyödyntää esimerkiksi IBM Smarter Workforce johtamisarviointia, joka antaa tietoa henkilön vahvuuksista ja kehityskohteista suhteessa hänen johtamisrooliinsa.

Myyjien suorituksen johtamisella varmistetaan, että yrityksen myyntityö on systemaattista ja tuloksellista. Jotta suoritusta voidaan johtaa, on osattava vaikuttaa ihmisiin, lukuja unohtamatta. Hyvä myynnin johtaja lisää myyjien vastuunottoa omasta työstään ja nykypäivänä erityisesti myynnin valmentavan esimiestyön rooli korostuu. Myynnin esimiehen tulee ensisijaisesti mahdollistaa myyntityön tekeminen, varmistaa myyjien osaamisen kehittäminen sekä motivoida ja vastuuttaa myyjät kohti yrityksen strategian mukaisia tavoitteita.

Myynnin suunnittelu, seuranta ja arviointi ovat edelleen tärkeitä asioita: esimerkiksi myyjäkohtaiset tavoitteet ja systemaattisuus myynnin ohjauksessa kuukausi- ja viikkotasolla parantavat johtamisen vaikuttavuutta arjessa ja auttavat myyjien suorituksen johtamisessa.

Myynnin johtamisen kehittämisessä tulee huomioida myös myynnin kannalta oleelliset prosessit, rakenteet ja järjestelmät. Tuloksellisuuden varmistamiseksi myynnin johdolla tulee olla käytössään tarvittavat työkalut. Systemaattinen myyntiprosessi, myyntiaineistot, asiakaskohtaamismallit, myyjien tuloskortit ja CRM-järjestelmä ovat esimerkkejä työkaluista, joilla lisätään johtamisen vaikuttavuutta. Tärkeää on luoda tarvittava analytiikka faktapohjaisen myynnin johtamisen tueksi.

Myynnin johtamisen kehittämistä vaaditaan usein myös muutostilanteissa, joissa myynnin johdolta tai myyjiltä edellytetään uudistumista tai muutosta. Näin voidaan pitää huolta siitä, että myyntijohtaja saa läpivietyä yrityksen strategian kannalta tärkeät muutostilanteet.

Toimintamallien analysoinnista toimeenpanon tukemiseen

Nykyisin pelkkä perinteinen myyntituloksien tuijottaminen ei riitä – myynnin johtamisen tulee olla ennakoivaa, perustua oikeista liiketoimintamittareista johdettuun analytiikkaan sekä vaikuttaa aidosti myynnin tuloksellisuuteen. Satojen kehitysprojektien myötä me Balentorilla tiedämme, mitä vaikuttava myynnin johtaminen vaatii.

Tarjoamme käytännöllisiä työkaluja, autamme luomaan tarvittavat toimintamallit sekä rakenteet ja lopulta olemme tukemassa ihmisiä asioiden toimeenpanossa.

Myynnin johtamisen kehittäminen tapahtuu aina arjen toimeenpanon kautta – asiakkaamme arjen todellinen ymmärtäminen tapahtuu usein käytännön työssä havainnoimalla. Tämän seurauksena syntyy innostusta sekä omistautuneisuutta, käytäntöön vietäviä toimintamalleja ja mitattavia tuloksia. Kehittämisen metodeina käytämme muun muassa konsultointia, valmennusta, sparrausta sekä analysointityökaluja.

Lue referensseistämme, miten kehitimme myynnin johtamista Sotkassa sekä Lassila & Tikanojassa

Ota yhteyttä

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.

Asiakaskokemuksen ja myynnin referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.