Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Tavoitteet ja mittarit

Suorituskyky ja prosessit - Management

Tavoitteet ja mittarit

Miten teillä mitataan edistymistä? Onko tavoitteet oikeanlaisia ja mittaavatko mittarit liiketoiminnan kannalta olennaisia asioita? Mittaamista tehdään usein vain mittaamisen ilosta ja kuvitellaan, että seuranta kuin seuranta hyödyttää aina jotakin. Panoksien keskittäminen oikeisiin tavoitteisiin ja mittareihin on kuitenkin olennaista.

Onko teillä johtamisen tueksi tarvittava ohjaustieto saatavilla?

Saavatko eri työntekijät työssään tarvittavan tiedon helposti?

Onko tavoitteenne määritelty henkilöstölle selkeästi eri liiketoiminta-alueilla?

Tietävätkö ihmiset, missä mennään suhteessa tavoitteisiin?

Onko tavoitteiden saavuttamiseksi laadittu toimenpiteet, joiden toteutusta voidaan seurata?

Oletteko pystyneet selkeyttämään strategian tavoitteiksi ja mittareiksi, jotka mittaavat tavoitteiden saavuttamista?

Jos vastasit kyllä näistä johonkin, ole rohkeasti yhteydessä!

Tekemiämme ratkaisuja

Strategiasta johdettujen tavoitteiden määrittely

Liiketoiminnan kokonaiskuvan ja tulosporttien suunnittelu

Tavoitejohtamismallin suunnittelu ja esittely

Asiantuntijatason tulosportti

Yhteyshenkilö

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen
@balentor.fi

Kehitystarve selvillä, mutta kumppani puuttuu?

Asiakkaitamme

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.