image Metso esimiestyön kehittäminen image Parcero – Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Milla Hämäläinen

Projektipäällikön urapolku on tekijänsä näköinen – harjoittelu sytytti kipinän kokonaisvaltaisia asiakasprojekteja kohtaan

Milla Hämäläinen aloitti nykyisessä työssään Balentorin projektipäällikkönä syksyllä 2017. Yrityksessä aiemmin suorittamansa harjoittelun pohjalta hän tiesi hieman jo etukäteen mitä odottaa – kiinnostavia asiakkuuksia, monimuotoista ja innostavaa työyhteisöä sekä hyvää tekemisen meininkiä. Projektipäällikön työ on tuonut mukanaan myös valtavan paljon uutta sisältöä työpäiviin.

Balentorilla työskentelyssä minua motivoi erityisesti se, että henkilökohtaisen osaamiseni kehityskaari on ollut jatkuvan nousujohteinen.

”Aloitin projektipäällikön työt Balentorilla yliopistosta valmistuttuani. Balentorille minua innostivat palaamaan erityisesti monimuotoinen ja kehittymistä arvostava työyhteisömme sekä kiinnostavat asiakkuudet, joiden parissa osaajamme työskentelevät.

Aloittaessani minulla oli harjoittelutaustani vuoksi jo hyvä yleiskuva siitä, millaista työskentely balentorilaisten arjessa on. Nykyinen työnkuvani poikkeaa harjoittelijan tehtävistä monellakin tapaa, mutta jokaisen balentorilaisen työssään tarvitsemat ominaisuudet – asiakaskeskeisyys, oppimisen halu ja analyyttinen ajattelutapa – olivat tuttuja jo harjoitteluajaltani. Aiemmasta työelämästä ja viestinnän opiskelutaustastani toin tänne mukanani erinomaiset vuorovaikutus- ja organisointitaidot. Niistä onkin ollut suuri apu tässä työssä, jossa viestintä ja kokonaisuuksien hallinta ovat tärkeä osa työnkuvaa.”

Erilaisia työpäiviä ja oppia alan parhailta

”Ihmisenä minulle sopii parhaiten monipuolinen, jatkuvaa kehittymistä vaativa työ, jossa pääsee haastamaan itseään ja kokemaan onnistumisia. Projektipäällikön homma on juuri sellaista; työtehtävät vaihtelevat viikoittain ja jatkuvasti oppii uutta. Työssä sattuu ja tapahtuu, ja viikkoon saattaa ilmestyä myös odottamattomia muuttujia.

Projektipäällikkönä vastaan Balentorin kehityskokonaisuuksien asiakkuuksien hoitamisesta. Työpäiväni pitävät sisällään kehitysohjelmien suunnittelua, valmentajien tukemista ohjelmien läpivienneissä, tiivistä yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä tietysti käytännön järjestelyjä. Tärkeä osa työtäni on myös tutkimuskokonaisuuksien myynti asiakkaillemme. Tutkimusten räätälöinti yhdessä tutkimusjohtajamme kanssa on minulle mielekästä ja innostavaa työtä, joka kehittää tutkimuspuolen taitojani ja antaa mahdollisuuden oppia arvokasta liike-elämän tietotaitoa pitkän linjan ammattilaiselta.”

Taitava organisoija pärjää muuttuvissa ja hektisissäkin tilanteissa

”Tässä työssä pääsee hyvään alkuun, kun on jo valmiiksi tottunut tekemään asioita itsenäisesti ja hallitsemaan samanaikaisesti useita laajoja kokonaisuuksia. Projektipäällikön on osattava pitää kaikki langat käsissään ja aikatauluttaa työnsä niin, että tekemiselle on jatkuvasti selkeä fokus. Hyvät työelämän viestintätaidot ovat ehdoton etu, sillä työ sisältää paljon sisäistä ja ulkoista viestintää. Työssä tarvitaan myös avointa, toimeen tarttuvaa asennetta sekä aitoa halua saada asioita aikaan.

Balentorilla olen oppinut, että kun tekee päivittäin töitä erilaisten ihmisten kanssa, kyky mukautua omilta työtavoiltaan toisten tekemiseen on todella arvokas taito. Mitä enemmän on tekijöitä, sitä enemmän löytyy myös tapoja työskennellä. Projektipäällikön tuleekin löytää sopivimmat yhteiset työtavat ja hyödyntää niitä, jotta asiat viedään läpi parhaalla mahdollisella tavalla.”

Vapaus vaikuttaa oman osaamisen ja urapolun rakentumiseen

”Balentorilla työskentelyssä minua motivoi erityisesti se, että henkilökohtaisen osaamiseni kehityskaari on ollut jatkuvan nousujohteinen. Täällä pystyy kehittämään omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan, ja työnkuva voi näin muuttua oman kiinnostuksen myötä ja osaamisen kehittyessä. Arvostan täällä myös vapautta järjestää aikansa niin, että voi itse päättää missä ja milloin työskentelee.

Onnistumisen kokemukset asiakkaiden kanssa ovat ehdottomasti tämän työn parasta antia. On upea tunne lähteä suunnittelemaan ja kehittämään myymäänsä ratkaisua ja viemään sitä onnistuneesti asiakkaan arkeen. Palkitsevinta on nähdä muutoksen toteutuminen kehitysohjelman myötä ja huomata oman työnsä jäljen konkretisoituvan. Balentorilla työskennellessäni pääsen kokemaan näitä onnistumisia usein ja etenemään urallani mielekkääseen suuntaan.”

Kiinnostaako Balentor työnantajana? Tutustu avoinna oleviin hakuihimme Rekrytointi-sivuillamme!

Balentor urapolut

Urapolkusi meillä

Meillä viihtyvät henkilöt, joilla on halu ja kyky myydä kehittämisratkaisuja asiakkaille sekä palo toteuttaa tuloksekkaasti haastavia ja monimutkaisia asiakasprojekteja. Balentorilaisia yhdistää palava halu kasvaa ja kehittyä sekä rohkeus tuoda asiakkaille näkemyksiä haasteisiin sekä kyseenalaistaa olemassa olevia ratkaisuja.

Tutustu meihin ja meidän urapolkuihimme Balentorilla