image Monialainen tausta valmistanut yritysvalmentajaksi image Stryker Finland myyntivalmennus

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Ossi Vanhamäki

Balentor ylittää kokeneenkin yritysvalmentajan odotukset

Balentorille hakeutuu töihin usein valmentajia ja kehitysasiantuntijoita, joilla on jo ennestään vankka kokemus valmentamisesta ja kehittämisestä. Me tarjoamme kokeneille asiantuntijoille kovia haasteita sekä dynaamisen asiantuntijayhteisön, jossa vallitsee aito kiinnostus ja intohimo auttaa asiakasta.

BALENTORILLA TYÖSKENNELLESSÄNI KOEN USEIN VAU-EFEKTIN

Yritysvalmentaja Ossi Vanhamäellä on lähes 20 vuoden kokemus johto- ja esimiestehtävistä sekä organisaatiomuutosten läpiviennistä. Hän on pohjalaisen yrittäjäperheen kasvatti ja asenne työntekoon on muotoutunut jo pienestä pitäen. Hakeutuessaan Balentorille hän tiesi mitä odottaa – dynaamista ja älykästä työyhteisöä – mutta yllättyi vieläkin positiivisemmin. Monipuolinen kokemus erilaisista myynti- ja asiakaspalveluammateista antaa hänelle Balentorilla tarvittavaa asennetta ja kauppatieteiden maisterin tutkinto puolestaan tärkeää substanssiosaamista ja näkemystä.

”Balentorilla ainutlaatuista on mahtava työntekemisen draivi! Pääsen tekemään valtavan kiinnostavia asiakascaseja ja juuri sitä, mistä pidän työssäni eniten – auttamaan asiakasta. Tunnen oloni Balentorilla kotoisaksi, koska täällä ihmisillä on aito kiinnostus ja intohimo auttaa asiakasta – yrityksen arvot siis kohtaavat omien arvojeni kanssa. Työyhteisömme on fiksu, aktiivinen ja dynaaminen. Koen usein Balentorilla vau-efektin: Vaikka tiedän olevani älykkäiden ja nokkelien ihmisten ympäröimänä, he pääsevät silti tämän tästä yllättämään ja huomaan pysähtyväni ihailemaan kollegoitteni näkemyksellisyyttä ja fiksuutta.

Mitä Balentorilla sitten edellytetään? Ainakin asennetta: halua pärjätä palavasti, halua oppia jatkuvasti uutta ja halua tehdä asioita asiakkaan hyväksi. Tämän lisäksi tarvitaan myös oikeaa näkemystä ja ymmärrystä työelämästä ja sen ilmiöistä sekä nopeaa oppimis- ja hahmotuskykyä. Olemme Balentorilla hyvin itseohjautuvia ja edellytämme henkilökohtaisen vastuun ottamista.

Valmentamisessa pidän tärkeänä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Erilaisia vuorovaikutustilanteita tulee paljon ja niissä tarvitaan joustavuutta ja herkkyyttä aistia eri tilanteiden vaatimia toimintatapoja. Asioita pitää pystyä hahmottamaan ja soveltamaan nopeasti. Valmentajan työnkuvani on hyvin vaihteleva eikä yhtä tyypillistä työpäivää ole. Työpäivieni sisällöt vaihtelevat valmentamisesta, suunnittelusta ja sisäisestä kehittämisestä myymiseen ja asiakkaiden kontaktointiin. Reissaaminen ja tien päällä oleminen on keskeistä työssäni.

Mitä tulee valmentajan omaan ideologiaan ja näkemyksiin, mielestäni valmentajan oma vahva ideologia on jopa vaarallinen. Se voi sitoa vain yhteen tiettyyn näkökulmaan ja estää näkemästä tilanteita kokonaisvaltaisesti. Jokainen asiakastapaus on kuitenkin ainutlaatuinen yhdistelmä eri näkökulmia. Ajattelenkin siis, että täytyy osata yhdistää eri ideologioita ja havaita minkä ideologian läpi mitäkin asiaa tulee tulkita. Lisäksi täytyy olla jatkuvasti valmis kyseenalaistamaan omat käsityksensä ja olemaan niille kriittinen!

Valmentamiseen kuuluu myös asiakaskontaktointi ja myyntityö. Ne ovat valmentamisen lisäksi asioita, joista erityisesti nautin työssäni. Haluan itse suunnitella, etsiä ja löytää yhteistä näkemystä asiakkaan kanssa. Kaikkein hienoimpia tilanteita ovat yhteistyöprojektin syntyhetket eli tilanteet, joissa asiakkaan kanssa alkaa syntyä yhteinen ymmärrys asiasta ja hahmotetaan yhdessä mistä on kyse. Nautin hetkistä, jolloin ratkaisut löydetään ja paketoidaan kokonaisuudeksi ja yhteiseksi kehittämisen suunnitelmaksi.”

Ossi Vanhamäki, yritysvalmentaja

Balentor urapolut

Urapolkusi meillä

Meillä viihtyvät henkilöt, joilla on halu ja kyky myydä kehittämisratkaisuja asiakkaille sekä palo toteuttaa tuloksekkaasti haastavia ja monimutkaisia asiakasprojekteja. Balentorilaisia yhdistää palava halu kasvaa ja kehittyä sekä rohkeus tuoda asiakkaille näkemyksiä haasteisiin sekä kyseenalaistaa olemassa olevia ratkaisuja.

Tutustu meihin ja meidän urapolkuihimme Balentorilla