Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Asiakkaat ja kilpailutilanne

Tutkimus- ja konsultointipalvelut

Asiakkaat ja kilpailutilanne

Kuinka voisimme ennakoida muutoksia positioissamme sekä asiakkaiden odotuksissa ja tarpeissa? Miten voisimme parantaa asiakaskokemusta, asiakkaiden uskollisuutta, tuotteita ja palveluita sekä myyjien tuloksellisuutta? Miksi kauppoja hävitään tai asiakkuudet hiipuvat?

Lähestymistapa

Syvällinen asiakasymmärrys on asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittämisen perusta.

  • Autamme tunnistamaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet, niissä tapahtuvat muutokset ja niiden tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet
  • Autamme tunnistamaan tärkeimmät tekijät asiakaskokemuksen parantamisessa
  • Autamme seuraamaan asiakaskokemuksen kehittymistä

Asiakasymmärryksen syventäminen ja asiakaskokemuksen mittaaminen tuottavat vastauksia mm. seuraavien kysymysten osalta.

Miten voimme parantaa asiakaskokemusta ja tuloksellisuutta nyt?

ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

Miten voisimme parantaa asiakaskokemusta ja asiakkaiden uskollisuutta?

MYYJIEN TULOKSELLISUUDEN PARANTAMINEN

Kuinka voisimme parantaa myyjien tuloksellisuutta?

Miksi kauppoja hävitään tai asiakkuudet hiipuvat?

Mitä tulee tehdä, jotta menestymme tulevaisuudessa?

ASIAKASSTRATEGIAN TERÄVÖITTÄMINEN JA TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY

Mitä uusia mahdollisuuksia asiakkaista voidaan tunnistaa?

Kuinka tuotteita ja palveluita tulisi kehittää kasvun kiihdyttämiseksi?

Kuinka voisimme ennakoida muutoksia asiakkaiden odotuksissa ja tarpeissa?

Miten asemamme eri asiakkaissa tulee muuttumaan?

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Erinomaisessa asiakaskokemuksessa on kyse siitä, kuinka hyvin asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin pystytään vastaamaan. Kun tässä onnistutaan, on tuloksena asiakkaiden yhteistyöstä kokeman arvon, suositteluhalukkuuden ja uskollisuuden kasvu.

Palvelut

Asiakkaat ja kilpailutilanne

Strateginen asiakastutkimus

Strateginen asiakastutkimusten tuottaa syvällistä tietoa asiakkaiden odotuksista ja tarpeista sekä niissä tapahtuvista muutoksista. Tutkimusta hyödynnetään asiakasstrategian terävöittämisessä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä tarjoaman ja asiakkuuksien kehittämisessä

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely tuottaa tietoa asiakaskokemuksen kehittämiseen. Sen avulla voidaan tunnistaa tärkeimmät tekijät ja toimenpiteet asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Pulssimaisesti toteutettuna asiakastyytyväisyyskysely tuottaa seurantatietoa asiakaskokemuksen kehittymisestä.

Myyjäarviointi

Myyjäarviointi tuottaa tietoa myyjien ja asiakasvastaavien työskentelyn tuloksellisuuden kehittämiseksi

Yhteyshenkilöt

Jouni Kahelin
Tutkimusjohtaja
0400 894 959
jouni.kahelin
@balentor.fi

Milla Hämäläinen
Operatiivinen johtaja
050 574 2800
milla.hamalainen
@balentor.fi

Yrityksesi kilpailukyky ja tuottavuus tulee kasvamaan

LINKITYS STRATEGIAAN

Kytkemme kyselyiden sisällön strategiaanne ja tulosten käsittelyn johtamisjärjestelmäänne.

OIKEAT SEURAAVAT ASKELEET

Autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa tavoitteisiin ja tunnistamaan oikeat seuraavat askeleet.

TULOKSET TOIMINNAKSI

Tuemme kapeikkojen kehittämisessä ja autamme seuraamaan kehitystä.

Kytkentä strategiaan – räätälöimme sisällöt asiakkaan tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Kohdennetaan huomio olennaiseen – yhteenvetojen kautta voidaan hahmottaa nopeasti vahvuudet ja tärkeimmät kehitysalueet

Tulkinta suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja strategiaan – tulkitsemme tuloksia suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja strategiaan oikeiden seuraavien kehitysaskeleiden löytämiseksi

Juurisyiden tunnistaminen ja ratkaisuehdotukset – tunnistamme kehitysalueiden lisäksi taustalla olevat juurisyyt ja tuotamme ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiseksi

Tuki liiketoiminnan kehittämiselle – tutkimuksen lisäksi voimme auttaa toiminnan kehittämisessä tavoitteiden mukaisesti

Tutkimus- ja konsultointipalveluiden referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.