Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Suorituskyky ja prosessit

Prosesseja kehittämällä tehokkuutta toimintaan

Prosessit ja mittarit tuovat strategian osaksi arkea, joka edellyttää systematiikan kytkemistä osaksi tavoitteellista toimintaa ja jatkuvaa prosessien toimivuuden arviointia. Prosesseja kehittämällä sekä tuottavuutta ja tehokkuutta parantamalla nostamme organisaation suorituskyvyn uudelle tasolle. Tarjoamme kattavat kehityspalvelut liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta keskeisimpien osa-alueiden kehittämiseen:

Vaikka prosessit ja mittarit tuovat strategian osaksi arkea, niitä ei voida hyödyntää ilman systemaattista analytiikkaa sekä asiakkaiden, henkilöstön ja kulttuurin huomioimista. Nämä luovat kokonaisuuden, jonka piirissä pystymme kehittämään tehokkaat prosessit oikeaan tarkoitukseen. Huomioimalla eri näkökulmat osaamme laatia mittarit, jotka mittaavat haluttuja asioita ja tuottavat hyödyllisiä tuloksia. Kun prosessit ja mittarit luodaan hyödyntäen kaikkia organisaation tasoja, voimme mitata suorituskykyä aidosti sekä kehittää sitä parempaan suuntaan.

Suorituskyky ja prosessit
  • Johtamisjärjestelmä
  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Liiketoiminnan ja suorituskyvyn kehittäminen
  • Prosessien kehittäminen ja johtaminen
  • Laatujärjestelmän rakentaminen
  • Lean Management
  • Projektityö ja projektin johtaminen
  • Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Yhteyshenkilö

Kert Kenner
Yritysvalmentaja
050 548 8278
kert.kenner@balentor.fi

Suorituskyvyn ja prosessien referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.