image Miten kehittää pk-yrityksen esimiestyötä? image Whitepaper
Ongelmanratkaisu organisaation kriittisenä kyvykkyytenä

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Ongelmaratkaisukyvykkyyden johdonmukainen kehittäminen

  Johdon ja organisaation kyky ratkaista vastaantulevia ongelmia laadukkaasti on organisaation kriittinen kyvykkyys: ongelmanratkaisulla on vaikutusta niin organisaation strategian toteutumiseen kuin myös arjen sujuvuuteen. Oikeiden ongelmien huolellinen ratkaiseminen vaatii ennen kaikkea viisautta ja kriittistä ajattelua, ja onkin oleellista, että organisaatiossa panostetaan ongelmanratkaisukyvykkyyden kehittämiseen.

  Valmennuskonsultin työssä törmää edelleen ja yllättävänkin usein tilanteeseen, jossa havahtuu sen kysymyksen ääreen, että ollaankohan tässä ratkaisemassa oikeaa ongelmaa. Toisaalta törmää myös siihen, että ongelma on määritelty huolellisesti ja on varmasti se todellinen ongelma, mutta ongelmanratkaisu voi olla kymmenkertaisesti alimitoitettu tai ylipäätään epärelevantti huolelliseksi ratkaisuksi. Molemmissa tapauksissa seurauksena on useimmiten se, että sen lisäksi, että itse ongelmaa ei saada ratkaistua, saadaan aikaan myös uusia niin sanottuja kolmannen tason ongelmia.

  Kaikki vakavat johtamisen virheet juontuvat pitkälti yhdestä perusvirheestä eli väärän ongelman täsmällisestä ratkaisemisesta.

  Tulevaisuudessa tekoälyn kehitys tuo väistämättä uusia mahdollisuuksia ja työkaluja organisaation ongelmanratkaisukykyyn (lue lisää käyttämästämme tekoälyratkaisusta). Tekoäly ei voi kuitenkaan kokonaan korvata inhimillistä älykkyyttä. Muutoksiin usein liittyvien paradoksien ratkomiseen tarvitaan vastaisuudessakin älykkäitä ihmisiä ja johtajia. Ihmisten ongelmanratkaisukyvykkyyttä tuleekin edelleen kehittää johdonmukaisesti. Tämä edellyttää havahtumista omiin tapoihin ja tottumuksiin erilaisten ongelmatilanteiden äärellä.

  Mitä oikeiden ongelmien ratkaiseminen sitten käytännössä vaatii? Ongelmanratkaisua voi ajatella prosessina, mutta olennaisinta on ymmärtää oikeat näkökulmat ja huomiotavat asiat, joista käsin ongelmanratkaisutapoja ja päätöksentekoa voi arvioida ja kehittää. Omaa ongelmaratkaisukyvykkyyttä ja sen vaatimaa kriittistä ajattelua pystyy kehittämään muun muassa miettimällä ongelmanratkaisun kannalta oikeat osapuolet, laajentamalla vaihtoehtovalikoimaa sekä määrittelemällä ja muotoilemalla ongelman ytimekkäästi. Ongelmanratkaisuprosessissa on hyvä myös huomioida, että esimerkiksi olettaminen tai rutiininomainen ratkaiseminen ei ole monestikaan se paras tapa toimia.

  Jo pienelläkin pysähtymisellä, useamman näkökulman avaamisella ja luomalla vaihtoehtoisia tapoja määritellä ja ratkaista ongelma, voi syntyä paljon parempia ratkaisuja.

  Loppujen lopuksi erilaiset ongelmat ovat osa elämää, niin työssä kuin sen ulkopuolellakin. Ongelmia ei siis voida vältellä, vaikka niin haluttaisiin. Ainoa vaihtoehto onkin muuttaa suhtautumista ongelmiin ja kehittää omaa ongelmanratkaisuprosessia. Näin esimerkiksi organisaation johto ja esimiehet pystyvät tekemään parempia ja viisaampia päätöksiä, ja organisaatio toimimaan suunnitellusti ja tehokkaasti. Organisaatio, joka hallitsee ongelmanratkaisun tulee menestymään monimutkaisessa maailmassamme, joten väite siitä, että ongelmanratkaisukyvykkyys on organisaation kriittinen kyvykkyys pitää todella paikkansa. Lähdetään siis yhdessä ratkomaan oikeita ongelmia täsmällisesti.

  Haluatko oppia lisää organisaation ongelmanratkaisukyvykkyyden kehittämisestä? Lataa aihetta käsittelevä oppaamme tai ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

  Harri Tammiruusu
  Valmennuskonsultti
  0500 558 888
  harri.tammiruusu@balentor.fi

  Whitepaper

  Ongelmaratkaisukyvykkyyden johdonmukainen kehittäminen

  Johdon ja organisaation kyky ratkaista vastaantulevia ongelmia laadukkaasti on organisaation kriittinen kyvykkyys: ongelmanratkaisulla on vaikutusta niin organisaation strategian toteutumiseen kuin myös arjen sujuvuuteen. Oikeiden ongelmien huolellinen ratkaiseminen vaatii ennen kaikkea viisautta ja kriittistä ajattelua, ja onkin oleellista, että organisaatiossa panostetaan ongelmanratkaisukyvykkyyden kehittämiseen.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa muutoksen vauhdittamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Keskustellaanko lisää liiketoiminnan kehittämisestä teidän näkökulmastanne käsin? Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä lomake!

   Harri Tammiruusu
   Valmennuskonsultti
   0500 558 888
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan