image Whitepaper
Muutosjohtamisen kahdeksan haastetta
image Ratkaisumyynti – välillä se on vaikeaa

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Olemme täällä auttaaksemme toisiamme!

Istahdimme kerran kahvipöydässä keskustelemaan yrityskonsulttimme Tarja Lähdemäen kanssa yritysten merkittävästä tehtävästä osallistua vastuullisuustyöhön siinä missä yksityishenkilöt ja julkinen sektorikin siihen osallistuu.

Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka se pitää huolta heikoimmistaan. Kaikki ihmiset, yritykset ja organisaatiot ovat osa tätä yhteiskuntaa ja mun mielestä on ehdottoman tärkeää, että kaikkien tahojen, joilla on voimavaroja, tulisi auttaa niitä, jotka ovat yhteiskunnassa heikommassa asemassa: lapsia, sairaita, vanhuksia ja muita tuen ja avun tarpeessa olevia”, kiteytti Tarja ajatuksiaan vastuullisuudesta.

Tarjan erityisosaaminen keskittyy asiakaskeskeisen liiketoiminnan menestysmahdollisuuksien löytämiseen ja yhdessä asiakkaan kanssa tuotetun asiakasarvon oivalluttamiseen, mutta yritysmaailman kehittämistyö on vain osa valmentajamme osaamista. Tarja on toiminut pitkään aktiivisesti myös hyväntekeväisyyden parissa. Hän on ollut perustamassa erityislasten vanhempien jaksamista tukevaa vertaistukiyhdistystä, Leijonaemoja. Yhdistyksen tarkoitus on olla tukiverkosto erityislapsien vanhemmille, helpottaa heidän elämäänsä ja auttaa heitä jaksamaan jokapäiväisessä arjessa.

Sairaiden lasten ja heidän vanhempien auttaminen on ollut mulle todella henkilökohtainen ja tärkeä asia tyttäreni Millan syntymästä lähtien vuonna 2000. Milla vaurioitui synnytyksessä ja oli muutenkin monella tavalla sairas. Hän kuoli 4-vuotiaana vuonna 2004. Kirjoitin kokemuksistani erityislapsen äitinä kirjan ”Leijonaemojen tarinat” viiden muun äidin kanssa ja heidän kanssaan perustimme myös yhdistyksen vuonna 2005. Toimin Leijonaemot ry:n hallituksen puheenjohtajana ensimmäiset 8 vuotta ja jäin tehtävästä pois aloittaessani Meilahteen viime vuonna valmistuneen Uuden lastensairaalan tukiyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuoden 2013 alussa. Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n tehtävänä oli kerätä rahat lastensairaalan rakentamiseen. Saimme kaiken kaikkiaan noin 38 miljoonaa euroa lahjoituksia yrityksiltä, yksityishenkilöiltä ja säätiöiltä. Tukiyhdistys lakkautettiin 2018 toukokuussa uuden lastensairaalan valmistuessa käyttöön. Tämän vuoden alussa aloitin Uuden lastensairaalan tukisäätiön valtuuskunnan jäsenenä. Valtuuskunta toimii säätiön toimintaa tukevana neuvoa-antavana elimenä.

Tarjan tarina on inspiroiva ja kuvaa erinomaisesti sitä auttamisen paloa, joka elää myös meidän työntekijöissämme. Meidän jokaisen olisi hyvä ymmärtää millaista auttamistyötä voimme tehdä yhteiskunnan vastuullisina toimijoina tarjoamalla oman osaamisemme ja henkisen pääomamme myös vastikkeettomaan auttamistyöhön. Balentor on vuosittain mukana tukemassa hyväntekeväisyysorganisaatioita heidän tekemässä työssään ja on itse osallistunut mm. nuorten osaajien myyntisparrailuun yhteistyössä JAMK:n kanssa sekä tehnyt Probono -coachingia yrityksille. Vastuullinen toimiminen on yksi Balentorin arvopohjan tärkeimpiä aatteita, joita toteutamme yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla.

Balentor
Balentor
Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan