Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

 • Markkinoinnin

  ja asiakkuuksien johtaminen

Kehitysohjelma pk-yritysten avainhenkilöille

Kehitysohjelmassa keskitytään yrityksesi myynnin kehittämiseen, markkinoinnin tehostamiseen ja asiakkuuksien johtamiseen. Tavoitteena ovat yrityksesi tuloksellisuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvu. Ohjelma vahvistaa myös alueellista yhteistyöverkostoasi ja auttaa kohdentamaan yrityksesi sisäisten resurssien käyttöä.

 • Kehitysohjelma yrityksesi myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen
 • 10 valmennuspäivää, kaksi päivää kuukauden välein
 • 2 yrityskohtaista konsultointipäivää
 • ELY-keskuksen tuki pk-yritykselle on 70 % osallistumismaksusta, yrityksellesi jäävä hinta on 1470 EUR (+ alv. 24%) / osallistuja

Yrityskohtainen lähestymistapa

Kytkee kehitysohjelman teemat yrityksesi arkeen.

Käytännön työkalut

Tehostavat johtamista ja parantavat tuloksellisuutta.

Yrityskohtaiset konsultointipäivät

Mahdollistavat koko henkilöstön osallistumisen.

Valmennusohjelman esittely

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma pk-yritysten avainhenkilöille

Millaisia teemoja pk-kehitysohjelmissamme käsitellään ja mitä hyötyä on konsultoinnista? Yritysvalmentajamme avaa kehitysohjelmiemme sisältöjä, joista hyödynnettävää löytyy organisaation kaikille osa-alueille.

Tutustu kehitysohjelmaan lisää lataamalla oppaamme!

Valmennuspäivien sisältö

Ensimmäinen kerta

Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen

Alkuvaiheessa analysoidaan yrityksesi nykyinen toimintaympäristö ja kirkastetaan keinot tavoitetilaan pääsemiseksi. Lisäksi tehdään toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan valmennuksen jalkautus omaan arkeen.

 • Strategia yrityksesi myyntiä, asiakkuuksia ja markkinointia ohjaavana tekijänä
 • Myynti- ja markkina-analyysin laadinta
 • Markkinointi-, myynti- ja asiakkuusstrategian laadinta

Toinen kerta

Markkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen ja digitaaliset viestintäkanavat

Digitalisaatio on muuttanut markkinoinnin luonnetta. Kohdennettujen toimien avulla tavoitatte asiakkaanne paremmin, erotutte kilpailijoista ja pystytte varmentamaan selkeän hyödyn markkinointipanostuksillenne.

 • Pk-yrityksen markkinoinnin johtaminen, digitaalinen markkinointi
 • Yrityksesi markkinointiviestinnän vaikuttavuuden kehittäminen
 • Palveluiden ja tuotteiden onnistunut tuotteistaminen

Kolmas kerta

Myynnin tuloksellisuuden tehostaminen

Paremman myyntituloksen tekeminen edellyttää useiden eri tekijöiden huomioimista. Valmennuskerralla keskitytään myynnin johtamiseen ja myyntiprosessien vaikuttavuuden parantamiseen sekä varmistetaan strategian ja käytännön kohtaaminen.

 • Myyntitulokseen vaikuttavat tekijät
 • Yrityksesi myyntiprosessien kehittäminen
 • Myynnin käytännön johtaminen ja työkalut

Neljäs kerta

Asiakassuhteiden tavoitteellinen vahvistaminen ja kehittäminen

On tärkeää tuntea asiakas. Oikeiden palveluiden tarjoaminen ennakoivasti luo mahdollisuuden kasvattaa jo olemassa olevia asiakassuhteita sekä pienentää riskiä asiakkuuden menettämisestä.  Vahva asiakassuhde tuottaa hyötyä sekä asiakkaalle että yritykselle.

 • Asiakkuuslähtöinen ajattelutapa yrityksessäsi
 • Asiakkuuksien hoitamisen toimintamallit ja johtaminen
 • CRM – Asiakastiedon hyödyntäminen ja asiakkuuksien hallinta

Viides kerta

Henkilökohtaisen myyntityön vaikuttavuuden parantaminen

Kyky vakuuttaa asiakas on usein merkittävä tekijä kaupan syntymisen taustalla. Aiemmissa osioissa läpikäytyjen asioiden rinnalle tuodaan useita käytännön taitoja, joilla myyntiä voi tehostaa.

 • Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttaminen
 • Henkilökohtainen myynti- ja markkinointitaito
 • Myyntitilannesimulaatiot, oman myyntitavan vahvuudet ja kehityskohteet

Konsultointi

Yrityskohtaiset konsultointipäivät

Konsultointipäivien aikana kehität yrityksellesi ajankohtaisia asioita yhdessä valmentajan kanssa.

Konsultointipäivien aiheet määritellään etukäteen yhdessä valmentajan kanssa ja niitä voi hyödyntää sekä strategisen että operatiivisen tason toiminnan kehittämiseen. Konsultoinnissa syvennytään valitsemiisi aiheisiin, määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen.

Konsultointipäivien ajankohdat ja paikka sovitaan tarpeidesi mukaan ja niihin voi osallistua myös muita yrityksesi henkilöitä.

Käynnistyvät ohjelmat

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

23.1.2020 Lappi 3, Kemi

20.2.2020 Pohjois-Pohjanmaa 3, Oulu

25.8.2020 Pirkanmaa 1, Tampere

1.10.2020 Varsinais-Suomi 1, Turku

27.10.2020 Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 1, Ylihärmä

24.11.2020 Satakunta 1, Pori

1.12.2020 Keski-Suomi 1, Jyväskylä

8.12.2020 Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 2, Ylihärmä

Käytännön asiat

Kenelle

Kehitysohjelma soveltuu yrittäjille, toimitusjohtajille sekä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien parissa työskenteleville avainhenkilöille.

Hinta

Kehitysohjelman hinta on 1470 EUR (+ alv 24%) / osallistuja. Valmennus- ja konsultointipäiviä on yhteensä 12, joten päiväkohtainen hinta on n. 150 EUR. ELY:n tarjoama 70% tuki sisältää de minimis -tukea ja kohdistuu ohjelman normaalihintaan, joka on 4900 EUR (+ alv 24%) / osallistuja.

Osallistuminen laskutetaan ohjelman alettua ja halutessanne sen yksityiskohdista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Tiedustelethan mahdollisuutta varata kaksi erillistä paikkaa ohjelmaan.

Lisätiedot

Saimme tuloksia ihan konkreettisesti. Hyvä valmennusote. Sopivasti pilkettä silmäkulmassa.
-Lahti-

Parasta oli avoin ja rento ilmapiiri, jossa epäonnistumisen pelko ei rajoittanut keskustelua.
-Oulu-

Hyvää konkreettista tietoa myymisestä tosielämän esimerkeillä.
-Helsinki-

Usein kysytyt kysymykset

 • Aika ja paikka

  Valmennuskerrat pidetään kuukauden välein, kaksi peräkkäistä päivää kerrallaan. Valmennus tapahtuu arkipäivinä ja yhden valmennuspäivän kesto on n. 7,5 tuntia.

  Valmennuspaikkana toimii keskeisen sijainnin omaava hotelli tai vastaava kokouspalvelujen tarjoaja.

  Huomioithan, että mikäli et pääsisi jollekin valmennuskerralle mukaan, niin aihealueet voidaan käydä kanssasi perusteellisesti läpi yrityskohtaisissa konsultointipäivissä.

 • Ilmoittautuminen

  Kehitysohjelmaan osallistuminen ei edellytä pitkää hakuprosessia – kaikki hoituu yhdellä ilmoittautumisella.

  Klikkaa oman alueesi ilmoittautumislinkkiä, valitse alueesi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisohjelma, tunnistaudu ja syötä yrityksesi tiedot. Tämä vie vain muutaman minuutin.

 • ELY:n tukimuodot kehitystyön jatkamiseen

  Kehitysohjelmaan sisältyy kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää. ELY tarjoaa mahdollisuuden saada rahallista tukea myös lisäkonsultaatiopäiviä varten, mikäli yritykselläsi on tarve jatkaa kehitystyötä yhdessä valmentajan kanssa.

  ELY-tuettuja lisäkonsultaatiopäiviä on mahdollista saada 15 päivää.

Miten kehitysohjelma soveltuu tilanteeseeni, kun...

 • Olemme juuri kehittäneet toimintaamme?

  Kehitysohjelma auttaa vahvistamaan jo tehtyjä toimenpiteitä ja selkeyttää omaa arkea. Kehitysohjelma kytkee asioita yhteen ja auttaa kohdistamaan resursseja niille tärkeisiin paikkoihin.

 • Olemme tehneet kaikkemme, mutta myynti ei vain kasva?

  Kehittäminen voi olla vaikeaa yksin. Kehitysohjelma antaa mahdollisuuden analysoida tilanne rauhassa valmentajan kanssa ja luoda yhdessä suunnitelma, joka huomioi yrityksesi tavoitteet ja resurssit. Valmentajillamme on tietoa satojen eri yritysten kehitysprojekteista ja he auttavat määrittämään konkreettiset toimenpiteet, joilla yrityksesi myynnin kasvu varmistetaan.

 • Meillä on vain muutama asiakas?

  Kehitysohjelma ei teemoistaan huolimatta ole tarkoitettu pelkästään kasvua tavoitteleville yrityksille vaan se soveltuu yhtä hyvin myös oman sisäisen toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Yrityksen toimiessa vain muutaman asiakkaan kanssa on erityisen tärkeää pystyä varmistamaan toiminnan laadukkuus palveluprosessien kaikissa eri vaiheissa sekä tarjoamaan palveluita ennakoivasti, jotta kilpailijoiden on vaikeampi haastaa yrityksen asemaa yhteistyökumppanina.

 • Emme voi emmekä halua ottaa uusia asiakkaita?

  Kova kysyntä luo yleensä haasteita erityisesti palveluprosesseille sekä kuormittaa avainhenkilöitä. Kehitysohjelma auttaa varmistamaan, että myynnin rakenteet ovat kunnossa ja asiakkaan kokema palvelun laatu pysyy korkeana kiireestä huolimatta. Ohjelma myös auttaa priorisoimaan omien asiakkuuksien kannalta tärkeimmät tehtävät ja vahvistaa oman työn hallinnan tunnetta. Tällä tavoin yritys pystyy varmistamaan, että asiakassuhteita kehitetään kiireestä huolimatta.

 • Asiakasviestintämme toimii mutta haasteet ovat yrityksemme sisäisessä viestinnässä?

  Valmennus tarjoaa toimintamalleja oman toiminnan ohjaamiseen ja niiden kautta selkeyttää myös kuvaa siitä, mihin asioihin sisäisessä viestinnässä on syytä keskittyä. On hyvä huomioida, että sisäisen viestinnän haasteet näkyvät hyvin usein myös asiakasrajapinnassa.

Esimerkkejä valmennuksen työkaluista

Uusasiakashankinnan kohdennettu markkinointityökalu
 • Laadukkaampia ja ostovalmiimpia asiakkaita

Myyntiprosessien analysointi- ja kehitysmalli

 • Keskiostoksen kasvattaminen, tuottava lisämyynti

Asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen malli

 • Ostomäärien ja sitoutumisen kasvattaminen

Vastaan nyt kaikkien valmentajien tyylistä. Kaikki valmentajat ovat huippupersoonia ja heitä on piristävä kuunnella. Olen itse tehnyt myyntiä noin 14 vuotta. Tämä oli pitkästä aikaa valmennus, missä aika ei mennyt hukkaan!
-Kuopio-

Parasta oli ideoita viljelevä ja herättelevä ohjaus ja sparraus.
-Jyväskylä-

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmentajat

Kert Kenner

20 vuoden kokemus pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Kehittänyt yli 1000 pk-yrityksen toimintaa.

Ydinosaaminen:
Markkinoinnin ja myynnin vaikuttavuuden johtaminen ja kehittäminen, digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen, toiminnan laadun ja liiketoimintaprosessien kehittäminen.

Kert Kenner on myös toinen #Myyntikirjan kirjoittajista. Kirja antaa eväät uuden ajan myyntiin. Ylitä tavoitteesi ja odotuksesi!

Teemu Kaakinen

20 vuoden kokemus pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Kehittänyt yli 1000 pk-yrityksen toimintaa.

Ydinosaaminen:
Myynnin johtamisen ja myyjien myyntityön vaikuttavuuden kehittäminen, strategiasta johdetut muutos- ja kehitysprojektit, pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen konsultointi ja valmennus.

Tuija Hietanen

Yli 25 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä sekä johto- ja esimiestehtävistä.

Ydinosaaminen:
Strateginen johtaminen, myynnin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä strategisten muutosten onnistunut läpivienti.

Petri Saarinen

Yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja valmentamisesta sekä yrittäjyydestä.

Ydinosaaminen:
Myynnin suorituksen johtaminen, myyjien valmentaminen ja kehittäminen sekä ihmisten johtaminen.

Petri Jaatinen

Yli 15-vuoden kokemus yritysten kehittämisestä ja yrittäjyydestä.

Ydinosaaminen:
Myynnin, asiakkuuksien ja asiakaspalvelun strateginen johtaminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen.

Karoliina Heiskanen

Yli 15 vuoden kokemus asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä.

Ydinosaaminen
Asiakaspalvelun ja myynnin kehittäminen, myynnin strateginen johtaminen, tuloksellisen myyntityön kehittäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen konsultointi ja valmennus.

Riitta Korpela

Yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, toimii myös itse yrittäjänä.

Ydinosaaminen
Myynnin ja markkinoinnin strateginen kehittäminen, segmentointi ja asiakkuuksien johtaminen ja omistaja- ja sukupolvenvaihdosprosessit.

Balentor ja ELY-yhteistyö

Balentor Oy on v. 1993 perustettu suomalainen valmennus- ja konsultointiyritys, joka toimii erityisesti johtamisen, myynnin, liiketoiminnan ja strategian sekä työyhteisön kehittämisen alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös tutkimus- ja vaikuttavuuspalvelut. Olemme vuosien varrella valmentaneet lukuisia yrityksiä, joista monet jatkavat edelleen asiakkainamme. Valmennusohjelmiemme valmentajien keskiarvopalaute on 4,6 asteikolla 1-5.

Olemme toimineet ELY-keskusten valtakunnallisena yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittajana vuodesta 2010 alkaen.

Puitetoimittajat ovat edustamansa toimialan ammattilaisia, jotka ELY on valinnut laadullisia ja tuloksellisia kriteereitä painottaen – hinta on ollut kaikille sama. Erityisesti korkea koulutus- ja osaamistaso, vahva kokemus pk-yritysten kehittämisestä ja edellytykset toteuttaa tuloksellista konsultointia ovat vaikuttaneet puitetoimittajaksi valintaan.

0
Pk-yritysten kehitysyhteistyötä
0
osallistunut valmennusohjelmiin ja konsultointeihin

Asiakkaamme kertovat

Katso asiakasvideomme – asiakkaamme kertovat kokemuksia yhteistyöstämme.

Firstbeat - Kokemuksia ohjelmasta

Kansainvälinen hyvinvoinnin, huippu-urheilun ja kuluttajatuotteiden parissa toimiva Firstbeat osallistui Balentorin järjestämään markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen kehitysohjelmaan. Tavoitteena oli yrityksen tuloksellisuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvu oikeanlaisen markkinoinnin ja myynnin avulla. Lisäksi valmennus auttoi kehittämään asiakassuhteiden hankintaa ja ylläpitoa.

Kimmo Taipale Oy - Kokemuksia ohjelmasta

Kuljetusapu Kimmo Taipale Oy oli mukana Balentorin järjestämässä kehitysohjelmassa. Tavoitteena oli yrityksen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen. Toimitusjohtaja Kimmo Taipale kertoo kokemuksistaan ja yrityksen saamista hyödyistä.

Menestystarinat

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten pk-yritysten kehityskumppanina.