Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

  ELY-kehitysohjelmat ja konsultointi

  Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

  Kehitysohjelma yrityksesi markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen, prosessien kehittämiseen sekä henkilöstön omistautumisen lisäämiseen. Käytännönläheinen kehitysohjelma, joka vahvistaa yrityksesi ennakointikykyä ja tarjoaa käyttöösi tehokkaita työkaluja. Tavoitteena on vahvistaa liiketoimintasi tuottavuutta, alueellista yhteistyöverkostoasi ja auttaa kohdentamaan yrityksesi sisäisten resurssien käyttöä.

  10 valmennuspäivää

  2 yrityskohtaista konsultointipäivää

  ELY rahoittaa 70% osallistumismaksusta, yrityksellesi jäävä hinta on 1470 EUR (+ alv. 24%) / osallistuja

  Tutustu kehitysohjelmaan lisää lataamalla oppaamme!

  Alkavat ohjelmat

  Alkavia ohjelmia ei tällä hetkellä ole tarjolla. Uudet ohjelmat alkavat kesäaikaan.

  Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, niin saat tiedon ensimmäisten joukossa!

  Valmennusohjelman esittely

  Valmennuspäivien sisältö

  1. kerta

  Markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen

  Alkuvaiheessa analysoidaan yrityksesi nykyinen toimintaympäristö ja kirkastetaan keinot tavoitetilaan pääsemiseksi. Lisäksi tehdään toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan valmennuksen jalkautus omaan arkeen.

  • Strategia yrityksesi myyntiä, asiakkuuksia ja markkinointia ohjaavana tekijänä
  • Myynti- ja markkina-analyysin laadinta
  • Markkinointi-, myynti- ja asiakkuusstrategian laadinta

  2. kerta

  Markkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen ja digitaaliset viestintäkanavat

  Digitalisaatio on muuttanut markkinoinnin luonnetta. Kohdennettujen toimien avulla tavoitatte asiakkaanne paremmin, erotutte kilpailijoista ja pystytte varmentamaan selkeän hyödyn markkinointipanostuksillenne.

  • Pk-yrityksen markkinoinnin johtaminen, digitaalinen markkinointi
  • Yrityksesi markkinointiviestinnän vaikuttavuuden kehittäminen
  • Palveluiden ja tuotteiden onnistunut tuotteistaminen

  3. kerta

  Myynnin tuloksellisuuden tehostaminen

  Paremman myyntituloksen tekeminen edellyttää useiden eri tekijöiden huomioimista. Valmennuskerralla keskitytään myynnin johtamiseen ja myyntiprosessien vaikuttavuuden parantamiseen sekä varmistetaan strategian ja käytännön kohtaaminen.

  • Myyntitulokseen vaikuttavat tekijät
  • Yrityksesi myyntiprosessien kehittäminen
  • Myynnin käytännön johtaminen ja työkalut

  4. kerta

  Asiakassuhteiden tavoitteellinen vahvistaminen ja kehittäminen

  On tärkeää tuntea asiakas. Oikeiden palveluiden tarjoaminen ennakoivasti luo mahdollisuuden kasvattaa jo olemassa olevia asiakassuhteita sekä pienentää riskiä asiakkuuden menettämisestä.  Vahva asiakassuhde tuottaa hyötyä sekä asiakkaalle että yritykselle.

  • Asiakkuuslähtöinen ajattelutapa yrityksessäsi
  • Asiakkuuksien hoitamisen toimintamallit ja johtaminen
  • CRM – Asiakastiedon hyödyntäminen ja asiakkuuksien hallinta

  5. kerta

  Henkilökohtaisen myyntityön vaikuttavuuden parantaminen

  Kyky vakuuttaa asiakas on usein merkittävä tekijä kaupan syntymisen taustalla. Aiemmissa osioissa läpikäytyjen asioiden rinnalle tuodaan useita käytännön taitoja, joilla myyntiä voi tehostaa.

  • Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttaminen
  • Henkilökohtainen myynti- ja markkinointitaito
  • Myyntitilannesimulaatiot, oman myyntitavan vahvuudet ja kehityskohteet

  Konsultointi

  Yrityskohtaiset konsultointipäivät

  Konsultointipäivien aikana kehität yrityksellesi ajankohtaisia asioita yhdessä valmentajan kanssa.

  Konsultointipäivien aiheet määritellään etukäteen yhdessä valmentajan kanssa ja niitä voi hyödyntää sekä strategisen että operatiivisen tason toiminnan kehittämiseen. Konsultoinnissa syvennytään valitsemiisi aiheisiin, määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen.

  Konsultointipäivien ajankohdat ja paikka sovitaan tarpeidesi mukaan ja niihin voi osallistua myös muita yrityksesi henkilöitä.

  Asiakkaidemme suusta

  Herätti nykytilaan. Vanhalla kaavalla ei voi aina mennä eteenpäin. Toimintatavat on päivitettävä.

  – Kaukomaalaus Oy

  Saimme paljon työkaluja niin myyntiin kuin markkinointiinkin. Konsultaatiopäivät olivat aivan erinomaisen hyödyllisiä.

  – Finlon Oy

  Uusia raikkaita ajatusmalleja, uusia näkökulmia!

  – Medialiiga Oy

  Käytännön asiat

  Kenelle?

  Kehitysohjelma soveltuu yrittäjille, toimitusjohtajille sekä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien parissa työskenteleville avainhenkilöille.

  Hinta

  Kehitysohjelman hinta on 1470 EUR (+ alv 24%) / osallistuja. Valmennus- ja konsultointipäiviä on yhteensä 12, joten päiväkohtainen hinta on n. 150 EUR. ELY:n tarjoama 70% tuki sisältää de minimis -tukea ja kohdistuu ohjelman normaalihintaan, joka on 4900 EUR (+ alv 24%) / osallistuja.

  Osallistuminen laskutetaan ohjelman alettua ja halutessanne sen yksityiskohdista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

  Tiedustelethan mahdollisuutta varata kaksi erillistä paikkaa ohjelmaan.

  Lisätiedot

  Asiakkaidemme suusta

  Oppii uusia asioita ja valtavasti jää takaraivoon, upposi käytäntöön.

  – Flowplus Oy

  Tässä ohjelmassa on yrityksen ydinasiat, joita kukaan ei voi kyseenalaistaa.

  – Helmitalo

  Etumatkaa uuden liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen. 10 konkreettista muutosta vanhaan.

  – Connection House Oy

  Usein kysytyt kysymykset

  1. Aika ja paikka?

  Valmennuskerrat pidetään kuukauden välein, kaksi peräkkäistä päivää kerrallaan. Valmennus tapahtuu arkipäivinä ja yhden valmennuspäivän kesto on n. 7,5 tuntia.

  Valmennuspaikkana toimii keskeisen sijainnin omaava hotelli tai vastaava kokouspalvelujen tarjoaja.

  Huomioithan, että mikäli et pääsisi jollekin valmennuskerralle mukaan, niin aihealueet voidaan käydä kanssasi perusteellisesti läpi yrityskohtaisissa konsultointipäivissä.

  2. Ilmoittautuminen?

  Kehitysohjelmaan osallistuminen ei edellytä pitkää hakuprosessia – kaikki hoituu yhdellä ilmoittautumisella.

  Klikkaa oman alueesi ilmoittautumislinkkiä, valitse alueesi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisohjelma, tunnistaudu ja syötä yrityksesi tiedot. Tämä vie vain muutaman minuutin.

  3. ELY:n tukimuodot kehitystyön jatkamiseen?

  Kehitysohjelmaan sisältyy kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää. ELY tarjoaa mahdollisuuden saada rahallista tukea myös lisäkonsultaatiopäiviä varten, mikäli yritykselläsi on tarve jatkaa kehitystyötä yhdessä valmentajan kanssa.

  ELY-tuettuja lisäkonsultaatiopäiviä on mahdollista saada 15 päivää.

  Miten kehitysohjelma soveltuu tilanteeseeni, kun...

  1. Olemme juuri kehittäneet toimintaamme?

  Kehitysohjelma auttaa vahvistamaan jo tehtyjä toimenpiteitä ja selkeyttää omaa arkea. Kehitysohjelma kytkee asioita yhteen ja auttaa kohdistamaan resursseja niille tärkeisiin paikkoihin.

  2. Olemme tehneet kaikkemme, mutta myynti ei vain kasva?

  Kehittäminen voi olla vaikeaa yksin. Kehitysohjelma antaa mahdollisuuden analysoida tilanne rauhassa valmentajan kanssa ja luoda yhdessä suunnitelma, joka huomioi yrityksesi tavoitteet ja resurssit. Valmentajillamme on tietoa satojen eri yritysten kehitysprojekteista ja he auttavat määrittämään konkreettiset toimenpiteet, joilla yrityksesi myynnin kasvu varmistetaan.

  3. Meillä on vain muutama asiakas?

  Kehitysohjelma ei teemoistaan huolimatta ole tarkoitettu pelkästään kasvua tavoitteleville yrityksille vaan se soveltuu yhtä hyvin myös oman sisäisen toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Yrityksen toimiessa vain muutaman asiakkaan kanssa on erityisen tärkeää pystyä varmistamaan toiminnan laadukkuus palveluprosessien kaikissa eri vaiheissa sekä tarjoamaan palveluita ennakoivasti, jotta kilpailijoiden on vaikeampi haastaa yrityksen asemaa yhteistyökumppanina.

  4. Emme voi emmekä halua ottaa uusia asiakkaita?

  Kova kysyntä luo yleensä haasteita erityisesti palveluprosesseille sekä kuormittaa avainhenkilöitä. Kehitysohjelma auttaa varmistamaan, että myynnin rakenteet ovat kunnossa ja asiakkaan kokema palvelun laatu pysyy korkeana kiireestä huolimatta. Ohjelma myös auttaa priorisoimaan omien asiakkuuksien kannalta tärkeimmät tehtävät ja vahvistaa oman työn hallinnan tunnetta. Tällä tavoin yritys pystyy varmistamaan, että asiakassuhteita kehitetään kiireestä huolimatta.

  5. Asiakasviestintämme toimii, mutta haasteet ovat yrityksemme sisäisessä viestinnässä?

  Valmennus tarjoaa toimintamalleja oman toiminnan ohjaamiseen ja niiden kautta selkeyttää myös kuvaa siitä, mihin asioihin sisäisessä viestinnässä on syytä keskittyä. On hyvä huomioida, että sisäisen viestinnän haasteet näkyvät hyvin usein myös asiakasrajapinnassa.

  Esimerkkejä valmennuksen työkaluista

  1. Uusasiakashankinnan kohdennettu markkinointityökalu

  Laadukkaampia ja ostovalmiimpia asiakkaita

  2. Myyntiprosessien analysointi- ja kehitysmalli

  Keskiostoksen kasvattaminen, tuottava lisämyynti

  3. Asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen malli

  Ostomäärien ja sitoutumisen kasvattaminen

  Asiakkaidemme suusta

  Loistava vertaistuki muista yrittäjistä. Ammattitaitoista valmennusta.

  – Ilmajoki-lehti Oy

  Suosittelen kyllä tätä kokonaisuutta ihan kaikille yrityksissä johtavassa asemassa oleville ja etenkin myyntityöhön paneutuvaa.

  – Foto Airaksinen

  Keskeisimmät opit liittyivät yrityksen strategiaan ja visioon, myyntiin ja sen kehittämiseen sekä asiakkaiden hoitoon.

  – Porin Tilausajo Oy

  Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmentajat

  Kert Kenner

  20 vuoden kokemus pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Kehittänyt yli 1000 pk-yrityksen toimintaa.

  Ydinosaaminen:
  Markkinoinnin ja myynnin vaikuttavuuden johtaminen ja kehittäminen, digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen, toiminnan laadun ja liiketoimintaprosessien kehittäminen. Lue lisää…

  Kert Kenner on myös toinen #Myyntikirjan kirjoittajista. Kirja antaa eväät uuden ajan myyntiin. Ylitä tavoitteesi ja odotuksesi!

  Teemu Kaakinen

  20 vuoden kokemus pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Kehittänyt yli 1000 pk-yrityksen toimintaa.

  Ydinosaaminen:
  Myynnin johtamisen ja myyjien myyntityön vaikuttavuuden kehittäminen, strategiasta johdetut muutos- ja kehitysprojektit, pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen konsultointi ja valmennus. Lue lisää…

  Tuija Hietanen

  Yli 25 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä sekä johto- ja esimiestehtävistä.

  Ydinosaaminen:
  Strateginen johtaminen, myynnin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä strategisten muutosten onnistunut läpivienti. Lue lisää…

  Petri Saarinen

  Yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja valmentamisesta sekä yrittäjyydestä.

  Ydinosaaminen:
  Myynnin suorituksen johtaminen, myyjien valmentaminen ja kehittäminen sekä ihmisten johtaminen. Lue lisää…

  Riitta Korpela

  Yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, toimii myös itse yrittäjänä.

  Ydinosaaminen
  Myynnin ja markkinoinnin strateginen kehittäminen, segmentointi ja asiakkuuksien johtaminen ja omistaja- ja sukupolvenvaihdosprosessit.

  Petri Jaatinen

  Yli 15-vuoden kokemus yritysten kehittämisestä ja yrittäjyydestä.

  Ydinosaaminen:
  Myynnin, asiakkuuksien ja asiakaspalvelun strateginen johtaminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen.

  Asiakkaidemme suusta

  Avasi ihan eri näkökulmia markkinointiin ja myyntiin liittyen.

  – Jyväskylän Autolasi Oy

  Yritys on kasvanut ja tarvittiin selkeämpi suunta ja apua sen löytymiseen. ”Pakottaa” pysähtymään ja miettimään asioita, joihin ei arjen keskellä ei muuten löydy aikaa.

  – Visual Friday

  Sparraus, motivaatio, itsevarmuus, ja paljon lisää ideoita/ajatuksia myynnin kehittämiseen.

  – Fenix-klinikat Oy

  Balentor ja ELY-yhteistyö

  Balentor Oy on v. 1993 perustettu suomalainen valmennus- ja konsultointiyritys, joka toimii erityisesti johtamisen, myynnin, liiketoiminnan ja strategian sekä työyhteisön kehittämisen alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös tutkimus- ja vaikuttavuuspalvelut. Olemme vuosien varrella valmentaneet lukuisia yrityksiä, joista monet jatkavat edelleen asiakkainamme. Valmennusohjelmiemme valmentajien keskiarvopalaute on 4,6 asteikolla 1-5.

  Olemme toimineet ELY-keskusten valtakunnallisena yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittajana vuodesta 2010 alkaen.

  Puitetoimittajat ovat edustamansa toimialan ammattilaisia, jotka ELY on valinnut laadullisia ja tuloksellisia kriteereitä painottaen – hinta on ollut kaikille sama. Erityisesti korkea koulutus- ja osaamistaso, vahva kokemus pk-yritysten kehittämisestä ja edellytykset toteuttaa tuloksellista konsultointia ovat vaikuttaneet puitetoimittajaksi valintaan.

  0
  Pk-yritysten kehitysyhteistyötä
  0
  osallistunut valmennusohjelmiin ja konsultointeihin

  Asiakkaamme kertovat

  Firstbeat - Kokemuksia ohjelmasta

  Kansainvälinen hyvinvoinnin, huippu-urheilun ja kuluttajatuotteiden parissa toimiva Firstbeat osallistui Balentorin järjestämään markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen kehitysohjelmaan. Tavoitteena oli yrityksen tuloksellisuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvu oikeanlaisen markkinoinnin ja myynnin avulla. Lisäksi valmennus auttoi kehittämään asiakassuhteiden hankintaa ja ylläpitoa.

  Kimmo Taipale Oy - Kokemuksia ohjelmasta

  Kuljetusapu Kimmo Taipale Oy oli mukana Balentorin järjestämässä kehitysohjelmassa. Tavoitteena oli yrityksen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen. Toimitusjohtaja Kimmo Taipale kertoo kokemuksistaan ja yrityksen saamista hyödyistä.

  Menestystarinat

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten pk-yritysten kehityskumppanina.

  Jutellaan sinun aikataulusi ehdoilla! Varaa aika asiakkuusspesialistimme kalenterista joko soitolle tai Teamsille!