Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Itseohjautuvuus ja vastuunotto

Etusivu  »  Palvelumme  »  Työyhteisötaidot  »  Itseohjautuvuus ja vastuunotto

Työyhteisötaidot

Itseohjautuvuus ja vastuunotto

Organisaatioissa ollaan uudenlaisten haasteiden edessä, kun organisaatiokulttuureita viedään kohti valmentavaa johtajuutta ja itseohjautuvia työntekijöitä. Tässä murroksessa vastuunotto oman suorituksen johtamisesta, oman toiminnan kehittymisestä ja tiimin yhteisistä tavoitteista siirtyy vahvasti esimieheltä työntekijöille. Ei riitä, että esimiehistä valmennetaan valmentavia esimiehiä, myös työntekijöillä täytyy olla kyky ja ennen kaikkea halu vastuunottoon ja itsensä johtamiseen.

Vastuullisuuden lähtökohtana on työn merkityksellisyys

Yksi henkilökohtaisen vastuunoton tärkeimpiä rakennuselementtejä on kokemus oman työn merkityksellisyydestä. Tämä kehitysohjelma auttaa osallistujia hahmottamaan paremmin oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta, merkityksen asiakkaalle, työntekijälle itselleen sekä tiimille.

Yrityksen strategian tulee olla tarpeeksi selkeä ja jokaisen työntekijän tietää, mitä strategia hänen kohdallaan tarkoittaa arjen tekemisessä. Kehitysohjelman aluksi selkeytetään strategian pääkohdat ja työpajoissa työstetään strategialähtöistä työskentelyä arjen tekemisessä.

Lähtötilanteen kartoitus on tässäkin kehitysohjelmassa tärkeää. Kuvastamme vastuunoton kyvykkyyttä ja itsensä johtamista seuraavilla portailla:

Itsensä johtamisen portaat

Johtajuuden tulee tukea vastuullisuuden kehittymistä

Nykytilan selvityksen jälkeen jokaiselle kehitysohjelmaan osallistujalle luodaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma siitä, kuinka hän pystyy paremmin ottamaan vastuuta omasta työstään ja johtamaan itseään jatkuvasti kehittävällä tavalla.

Esimiehen rooli yksilöiden kehityksessä on merkittävä: on tunnistettava sekä koko organisaation tarpeet johtajuudelle että uskallettava selvittää minkälaista johtamista yksilöt tarvitsevat, jotta he kykenevät itseohjautuvuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen. Jos vastuunotto organisaatiossa on ”lapsen kengissä”, täytyy myös johtajuuden toimia seuraavaa askelta tukevalla tavalla. Organisaation nykytilan ymmärrys ja johtajuuden linkittäminen siihen oikealla tavalla on ensisijaisen tärkeää onnistuneen kulttuurinmuutoksen aikaansaamiseksi.

Pitkälle viety itseohjautuvuuden ja vastuunoton kulttuuri tuo paljon hyvää organisaatioon. Työn kuormittavuus pienenee, kun useampi henkilö ottaa vastuuta ja omistautuneisuus työhön kasvaa annetun vastuun myötä. Myös tuloksellisuus ja jatkuva kehittyminen parantuvat paremman jatkuvan vuorovaikutuksen myötä. Henkilöstö kokee aitoa omistautuneisuutta ja heidän persoonansa pääsee paremmin esiin, kun he saavat lisää vastuuta.

Katso videoblogimme aiheesta

Ota yhteyttä

Tiina Luoto-Mäenpää
Yritysvalmentaja
050 546 7575
tiina.luoto-maenpaa@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Työyhteisötaitojen referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.