Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

IBM Smarter Workforce myyjäarviointi

Asiakaskokemus ja myynti

IBM Smarter Workforce myyjäarviointi

Balentor on ensimmäinen IBM Smarter Workforce-ratkaisuja tarjoava toimija Suomessa. Yhteistyössä London Business Schoolin ja Princetonin yliopiston kanssa IBM on kehittänyt innovatiivisia henkilöarviointeja myyjille, joita voidaan hyödyntää niin myyjäpotentiaalin tunnistuksessa, rekrytoinnissa, kuin jo myyntityötä tekevien suorituksen parantamisen tukena.

IBM Registered Business PartnerIBM Smarter Workforce myyjäarviointi on yhdistelmätesti, jossa arvioidaan myyjän tai myyjäksi aikovan myyntityön kannalta olennaisia persoonallisuustekijöitä sekä numeerista ja tilannesidonnaista päättelykykyä.

Persoonallisuustekijät osiossa arvioidaan henkilön persoonallisuustekijöitä, joilla on osoitettu olevan merkittävä yhteys erinomaisiin myyntituloksiin ja myyntityössä menestymiseen. Nämä keskeiset tekijät ovat auktoriteetti, yksityiskohtiin suuntautuneisuus, energisyys, aloitekykyisyys ja sinnikkyys.

Numeerisen päättelykyvyn osio arvioi henkilön numeerista päättelykykyä tasolla, joka vastaa tyypillistä myyntityön vaativuutta.

Tilannesidonnaisen päättelykyvyn osio arvioi henkilön toimintaa (ongelmanratkaisua ja päättelykykyä) menestyksellisen myyntityön näkökulmasta. Osiossa vastaajalle esitetään tyypillisiä myyntityöhön liittyviä skenaarioita, joissa arvioidaan sekä henkilön kykyä muodostaa ymmärrys eri tilanteista että hänen kykyä tehdä oikeita päätöksiä haastavissa arjen tilanteissa, joiden parissa myyjät tyypillisesti päivittäin toimivat.

Yhdessä nämä näkökulmat ennustavat henkilön myynnillistä suorituskykyä sekä potentiaalia ja menestymistä myyntityössä. Myyjäarvioinnin jälkeen jokaiselle myyjälle luodaan henkilökohtainen kehityspolku myynnillisen vaikuttavuuden ja tuloksekkuuden parantamiseksi.

Ota yhteyttä

Jouni Kahelin
Tutkimusjohtaja
0400 894 959
jouni.kahelin@balentor.fi

Asiakastutkimus ja myyjäarviointi referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.