Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  IBM Smarter Workforce johtamisarvioinnit

  Tutkimus- ja konsultointipalvelut

  IBM Smarter Workforce johtamisarvioinnit

  Haetko uusia tapoja arvioida ja kehittää johtamista perinteisen 360 arvioinnin sijaan? Yhteistyössä London Business Schoolin ja Princetonin yliopiston kanssa kehitetty IBM Smarter Workforce johtamisarviointi on uusi ja innovatiivinen tapa arvioida sekä kehittää johtajuutta. Ota seuraava askel 360 arvioinneista eteenpäin IBM Smarter Workforce johtamisarvioinnin avulla.

  Johtamisarviointi auttaa esimiesten analysoimisessa, parhaiden kykyjen tunnistamisessa sekä strategian edellyttämän johtajuuden uudistamisessa ja vahvistamisessa haluttuun suuntaan. Johtamisarviointia voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden kyvykkyyksien tunnistamiseen ja asiantuntijoiden johtajuuden arviointiin sekä kehittämiseen.

  Kokonaiskuva henkilön johtajuudesta

  Perinteinen 360 arviointi kertoo esimiehen johtamiskäyttäytymisestä lähityöyhteisön näkemyksiin pohjautuen. IBM Smarter Workforce johtamisarviointi antaa tarkemman kuvan henkilön johtamiskäyttäytymisestä sekä laajentaa tarkastelua lisäksi henkilön johtajasuuntautumiseen ja motivaatiotekijöihin.

  IBM:n johtajamalli

  IBM:n johtajamalli tunnistaa kaksi keskeistä näkökulmaa johtajuudelle – henkilön johtajasuuntautuneisuus ja johtajakyvykkyys:

  Johtajasuuntautuneisuus tarkastelee johtajuuden kannalta keskeisiä persoonallisuus- ja motivaatiotekijöitä. Nämä yhdessä kuvastavat henkilön luontaisia mieltymyksiä ja johtamistyyliä.

  Johtajakyvykkyys on tulosta henkilölle kertyneestä kokemuksesta, osaamisesta, koulutuksesta ja käytännön työn kautta opituista johtamistaidoista. Nämä taidot ilmenevät henkilön näkyvänä johtaja-/esimiestoimintana.

  Luotettavaa tietoa ja kehitysehdotuksia johtamisen kehittämisen tueksi

  IBM Smarter Workforce johtamisarviointi antaa luotettavamman kuvan henkilön johtajuudesta kuin perinteinen 360 arviointi. 360 arvioinnissa esimiesten saamaan palautteeseen vaikuttavat tilannetekijät, joilla ei ole vaikutusta IBM Smarter Workforce johtamisarviointiin.

  Johtamisarvioinnista tuotetaan selkeät ja havainnolliset yhteenvedot, joista voidaan tunnistaa esimiesten vahvuudet ja kehitysalueet. Monista 360 arviointien yhteenvedoista poiketen yhteenvetoraportti sisältää kehitysehdotukset oman johtajuuden kehittämiseksi.

  Me autamme tulkitsemaan tulokset suhteessa organisaation strategiaan ja tunnistamaan strategian toteuttamista tukevat johtamisen painotukset. Kun esimiesten vahvuudet ja tarpeelliset kehitysalueet on johtamisarvioinnin tuloksena tunnistettu, voimme auttaa löytämään seuraavat, organisaationne strategisten tavoitteiden mukaiset, askeleet. Voimme myös tukea esimiehiä oman johtamisen kehittämisessä valmennuksilla sekä sparrauksilla, ja täten varmistaa tuloksien siirtämisen toiminnaksi. Kehitystyön tuloksellisuus varmistetaan seuranta-arviointien kautta.

  Ota yhteyttä, kerromme mielellämme, kuinka IBM Smarter Workforce johtamisarviointia voidaan hyödyntää teidän organisaationne tilanteessa.

  IBM Smarter Workforce

  IBM Smarter Workforce tarjoaa kokonaisvaltaisia henkilöstön kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja konsultaatiota, sisältäen henkilöarviointeja ja henkilöstötutkimuksia, hr-analytiikkaa ja pilvipohjaisia ratkaisuja muun muassa rekrytointiin, osaamisen hallintaan, oppimiseen ja talent managementtiin.

  IBM:llä on yli 30 vuoden kokemus henkilöarviointien toteuttamisesta ja kattaviin analyyseihin tukeutuen he ovat kehittäneet innovatiivisia malleja henkilön potentiaalin ja kyvykkyyden arviointiin. IBM Smarter Workforcella on yli 4000 asiakasreferenssiä, he toteuttavat vuosittain yli 40 miljoonaa henkilöarviointia ja heidän henkilöstötutkimuksiin vastaa yli 16 miljoonaa vastaajaa joka vuosi. IBM:llä on tarjota yli 1500 valmista eri tilanteisiin valmiiksi räätälöityä henkilöarviointia.

  Balentor on IBM Smarter Workforcen ensimmäinen paikallinen kumppani Pohjoismaissa.

  Ota yhteyttä

  Jouni Kahelin
  Tutkimusjohtaja
  0400 894 959
  jouni.kahelin@balentor.fi

  Henkilöstötutkimus ja johtamisarviointi referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.