Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Esimiesviestintä ja vuorovaikutustaidot

Johtaminen ja esimiestyö

Esimiesviestintä ja vuorovaikutustaidot

Esimiesviestintä ja kyky vuorovaikuttaa ovat johtajan tärkeimpiä taitoja. Niitä tarvitaan aina, kun esimies kohtaa työntekijän, kollegan, asiakkaan tai myös oman esimiehensä. Ilman hyviä vuorovaikutustaitoja on mahdotonta johtaa tuloksellisesti – näiden taitojen merkitys johtamistilanteiden onnistumiselle on kiistaton.

Strategian viestiminen ymmärrettävästi, tavoitteiden ja odotusten viestiminen motivoivasti, muutoksen perusteiden kirkastaminen tai rakentava palautteen antaminen. Siinä onnistuneen viestinnän avaintekijät lähes jokaisessa arjen johtamistilanteessa. Esimiesuran alkuvaiheessa korostuvat päivittäisten viestintätilanteiden sujuva hoitaminen, kuten palautteen antaminen tai haastavien esimiestilanteiden rakentava ja oikeudenmukainen ratkaiseminen. Korkeammalle johtamistasolle siirryttäessä tarvitaan myös taitoa arkipäiväistää strategiaa, kykyä vahvistaa ihmisten omistautumista tai viestiä haastavista muutostilanteista.

Esimiesviestinnän tavoitteena on vaikuttaa

On sanottu, että viestintä epäonnistuu aina. Onnistuminen esimiestyöhön liittyvissä viestintätilanteissa ei missään tapauksessa olekaan yksinkertainen asia. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Esimiesviestintä synnyttää onnistuessaan halutun vaikutuksen. Ihmiset alkavat toimia työssään vaikkapa strategiaa vahvistavasti, ymmärtävät paremmin oman työnsä tavoitteet ja odotukset tai hyväksyvät perusteet organisaatiomuutoksen toteuttamiselle. Ei siis riitä, että viestintä on selkeää ja ymmärrettävää, sen täytyy myös johtaa haluttuun toimintaan.

Viestinnän ei tarvitse olla kompastuskivi

Viestintä, tiedonkulku ja palautteen antaminen toistuvat uudelleen ja uudelleen niin henkilöstökyselyissä kuin johtamisarvioinneissakin, heikoimpien tulosten yhteenvedoissa. Vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin merkittävästi kehittää, jolloin myös johtamisen kokonaistuloksellisuus paranee. Toimintamme ytimenä on vaikuttavuuden kehittäminen. Siihen sisältyy erilaisten vaikuttavuuden elementtien parempi ymmärtäminen sekä konkreettiset työkalut ja harjoitukset. Asiakkailta saadun palautteen perusteella valmennuksen kautta saatu varmuus on näkynyt välittömästi parantuneina tuloksina erilaisten arjen viestintätilanteiden toteutuksessa.

Ota yhteyttä, niin nostetaan organisaationne esimiesviestinnän vaikuttavuus uudelle tasolle!

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Jukka Rantala
Yritysvalmentaja
050 599 0086
jukka.rantala
@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.