Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Esimiesviestintä ja vuorovaikutustaidot

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Esimiesviestintä ja vuorovaikutustaidot

Johtaminen ja esimiestyö

Esimiesviestintä ja vuorovaikutustaidot

Esimiesviestintä ja esimiehen vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa johtamisosaamista. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa niissä tilanteissa, joissa esimies kohtaa työntekijän, kollegan, asiakkaan tai jopa oman esimiehensä. Ilman hyviä vuorovaikutustaitoja on mahdotonta johtaa tuloksellisesti – näiden taitojen merkitys johtamistilanteen onnistumiselle on kiistaton.

Viestinnällinen osaaminen on yksi tärkeimmistä esimiehen kompetensseista, oli kyseessä sitten tavoitteiden kirkastaminen, motivaation kasvattaminen tai alisuoriutumiseen puuttuminen.

Esimiesviestinnän taidot vaativat erilaista näkökulmaa eri johtamistasoilla. Esimiesuran alkuvaiheessa korostuvat päivittäisten viestintätilanteisen sujuva hoitaminen, kuten palautteen antaminen ja haastavien esimiestilanteiden rakentava ja oikeudenmukainen ratkaiseminen. Korkeammalle johtamistasolle siirryttäessä tarvitaan myös taitoa jalkauttaa strategiaa, kykyä vahvistaa ihmisten omistautumista tai viestiä haastavista muutostilanteista.

Esimiesviestinnän tavoitteena on vaikuttaa

Usein sanotaan, että viestintä epäonnistuu aina. Onnistuminen esimiestyöhön liittyvissä viestintätilanteissa ei missään tapauksessa olekaan yksinkertainen asia. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole.

Esimiesviestinnässä onnistuminen tarkoittaa tilannetta, jossa esimiehen viestintä synnyttää halutun vaikutuksen. Ihmiset alkavat esimerkiksi toimia työssään strategiaa vahvistavasti, ymmärtävät paremmin oman työnsä tavoitteet ja odotukset tai hyväksyvät perusteet organisaatiomuutoksen toteuttamiselle.

Onnistuminen viestintätilanteissa vaatii suunnitelmallisuutta, taitoharjoittelua sekä tietoisuutta omista viestinnällisistä vahvuuksista ja kehityskohteista. Ei siis riitä, että viestintä on selkeää ja ymmärrettävää, sen täytyy myös johtaa haluttuun toimintaan.

Viestinnän ei tarvitse olla kompastuskivi

Viestintä, tiedonkulku ja palautteen antaminen ovat esimiestyöhön liittyviä kehitysalueita, jotka toistuvat uudelleen ja uudelleen niin henkilöstökyselyissä, kuin johtamisarvioinneissakin. Kehittäminen ei onnistu vain tiedollisen koulutuksen kautta, tarvitaan myös ymmärrystä viestinnän vaikutuksesta johtamiselle, sekä konkreettista taitoharjoittelua.

Balentorin viestintävalmennuksissa yhdistyvät toimivien viestintä- ja vuorovaikutusmallien läpikäynti sekä erilaiset käytännön harjoitukset, joissa osallistujat haastetaan kehittämään viestintätaitojaan simuloiduissa viestintätilanteissa. Harjoitteet suunnitellaan tarkasti osallistujien työnkuvaa ja kehitystä tukeviksi ja niistä annetaan henkilökohtainen palaute taitojen jatkokehittämiseksi.

Harjoitusten kautta uusien vuorovaikutusmallien käytöstä tulee luontevaa ja sujuvaa, jolloin johtamistyön vaikuttavuus paranee nopeasti.  Osallistuneilta saadun palautteen perusteella harjoitusten kautta saatu varmuus on näkynyt välittömästi parantuneita tuloksina erilaisten arjen viestintätilanteiden toteutuksessa.

Ota yhteyttä, niin nostetaan organisaationne esimiesviestinnän vaikuttavuus uudelle tasolle!

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.