Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Digitaalisen tiekartan laatiminen

Etusivu » Palvelumme » Digitalisaatio » Digitaalisen tiekartan laatiminen

Digitalisaatio

Digitaalisen tiekartan laatiminen

Digitaalisuuden toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja toteutettavien investointien priorisointia. Me Balentorilla autamme organisaatioita arvioimaan lähtötilanteen ja laatimaan suunnitelman siitä, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää laajasti organisaation toiminnassa.

Useimmilla organisaatiolla on jo käytössään monia taustajärjestelmiä, jotka tarjoavat vahvan pohjan digitaalisen liiketoiminnan toteuttamiselle. Tärkeää on kuitenkin ensin arvioida, mikä on taustajärjestelmien elinkaari, asiakastiedon kunto sekä eri järjestelmien välisten palvelurajapintojen tila.

Taustakartoituksen jälkeen lähdetään laatimaan digistrategiaa, joka pohjautuu yrityksen liiketoimintastrategiaan ja siitä johdettuihin tavoitteisiin. Tässä työssä tarkastelua tehdään useasta näkökulmasta painottaen organisaatiollenne tärkeitä asioita:

  1. Miten tuotekehitystä voidaan tehostaa ja ottaa käyttöön kokeilukulttuuria digitaalisten palveluiden kehittämisessä?
  2. Miten sisäistä työtä voidaan tehostaa digitaalisten työkalujen avulla?
  3. Miten eri asiakasryhmiä voidaan parhaiten palvella ja kenelle digitaalisia palvelukanavia tarjotaan?
  4. Miten tilaus-, toimitus- ja reklamaatioprosessia voidaan automatisoida?
  5. Miten myyntiä ja markkinointia voidaan tehostaa digitaalisin työvälinein?
  6. Miten digitaalisten palveluiden johtaminen hoidetaan ja minkälaisia muutoksia organisaation johtamiseen ja rakenteisiin pitää tehdä?
  7. Laaditaan vaiheistettu tiekartta digitaalisten palveluiden toteuttamiseen tuleville vuosille. Tiekartta sisältää priorisoidun toimintasuunnitelman sekä arviot investointien suuruudesta.

Digistrategia antaa yrityksen johdolle konkreettisen ja käytännönläheisen toimintasuunnitelman digitalisaation hyödyntämiseen. Tarvittaessa Balentor voi lisäksi osallistua tiekartan toteuttamisen tukemiseen.

Ota yhteyttä

Kert Kenner
Yritysvalmentaja
050 548 8278
kert.kenner@balentor.fi


Lue lisää

Tutustu Balentorin digitalisaatiopalveluihin

Lue digitalisaation merkityksestä markkinoinnissa ja kilpailueduissa

Digitalisaatio mahdollistaa ja edellyttää myös itseohjautuvuutta sekä muutosjohtamista

Strategian ja liiketoiminnan referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.