Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Asiakkuuksien johtaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Asiakaskokemus ja myynti  »  Asiakkuuksien johtaminen

Asiakaskokemus ja myynti

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen ja hoito ovat asioita, joiden osalta jokaisessa yrityksessä riittää kehitettävää. Usein sanotaan, että asiakkaat ovat yrityksen tärkein voimavara, mutta käytännön tasolla tämä ei välttämättä juurikaan näy. Asiakkuuksien hoidon kehityskohteet vaihtelevat toimintaa ohjaavan strategian puutteesta arjen tekemisen passiivisuuteen. Asiakkuuksien johtamisen ja hoidon kehittäminen ovat osa-alueita joiden kautta saavutetaan rahassa mitattavia tuloksia nopeallakin aikavälillä.

Asiakkuuksien johtaminen on tuloksellinen tapa toimia

Asiakkuuksien johtaminen on kokonaisuus, jonka aikana selkeytetään yrityksen asiakkuuksien hoidon strategia, millainen on yrityksen nykyinen asiakasrakenne ja mihin suuntaan sitä halutaan kehittää. Tämän pohjalta luodaan yritykselle asiakasryhmät ja eri asiakasryhmille hoitomallit sekä tehdään asiakkuuksien taloudellinen analyysi ja luodaan toimenpiteet asiakaskohtaisen kannattavuuden parantamiseksi.

Osana kehitystyötä voidaan toteuttaa strateginen asiakastutkimus, jonka kautta saadaan asiakkailta syvällisempää tietoa siitä, mihin suuntaan yrityksen kannattaa heidän mielestään toimintaansa kehittää.

Mallien lisäksi kehitetään arjen tekemistä ja tarvittavaa osaamista eli valmennetaan henkilöstö asiakkuuksien hoitotyöhön. Keskitymme toimintamalleissa niihin tekijöihin, joiden kautta asiakkaat kokevat saavansa yritykseltä kilpailijoita parempaa hyötyä. Mallien luomisessa tarkastellaan asiakkaan eri palvelupolkujen pohjalta syntyvää palvelukokemusta sekä asiakkuuden hoitomalleja asiakkuuden eri tasoilla ja eri elinkaaren vaiheissa.

Asiakkuuksien johtamisen tueksi laaditaan sitä tukeva systematiikka ja mittaristo, jonka kautta toimintaa ohjataan. Työkalujen osalta kehitetään olemassa olevan asiakashallintajärjestelmän käyttöä tai otetaan asiakkuuden hoidon tueksi tarpeita vastaava CRM-järjestelmä. Tarvittaessa yrityksen käyttöön otetaan BI-työkalu, jonka avulla saadaan analytiikkaa mm. asiakkaiden kannattavuudesta, niiden kehityksestä ja asiakkuuksien hoitomallien toimivuudesta.

Parempaa kannattavuutta ja tyytyväisempiä asiakkaita

Asiakkuuksien johtamisen kehittäminen on kokonaisvaltainen prosessi, jonka aikana yritykselle luodaan asiakkuuksien johtamisen ja hoidon toimintamallit sekä otetaan ne käyttöön. Prosessin seurauksena yrityksen myynti ja kannattavuus olemassa oleville asiakkaille paranee ja asiakasside vahvistuu.

Asiakkuuksien johtamisen kehitystyön aluksi käydään läpi yrityksen nykyiset käytänteet ja tavoitetila, minkä pohjalta valitaan tärkeimmät sisällöt ja painotukset, jotka tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Tavoitetilaan pääseminen vaatii useimmiten konsultointia, tutkimusta, valmennusta ja asioiden toimeenpanon ohjausta.

Asiakkuuksien johtamisen kokonaisuus sopii yrityksille, jotka haluavat edelleen kehittää myynti- tai palveluorganisaationsa toimintamalleja ja sitä kautta parantaa asiakasuskollisuuttaan sekä asiakaskannattavuuttaan.

Mikäli haluatte mitattavasti tyytyväisempiä ja kannattavampia asiakkuuksia, on tämä kokonaisuus teitä varten.

Ota yhteyttä

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.

Asiakaskokemuksen ja myynnin referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.