Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Asiakaspalvelun myynnillistäminen

Asiakaskokemus ja asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun myynnillistäminen

Asiakaspalvelun myynnillistäminen on yksi tehokkaimmista keinoista saavuttaa kilpailuetua. Sen avulla parannat asiakkaidesi tyytyväisyyttä, vahvistat heidän sitoutumistaan yritykseesi ja kasvatat yksikkösi myyntiä.

Asiakaspalvelutilanteissa huomattavaa myyntipotentiaalia

Asiakaspalvelun perustehtävä on laajentumassa. Asiakkaiden alati kasvavat vaatimukset yhä yksilöllisemmälle ja laadukkaammalle palvelulle ovat muuttamassa asiakaspalvelutyön luonnetta pysyvästi. Pelkkä reagoiminen ei jatkossa riitä vaan tarpeita ja toiveita on pystyttävä ennakoimaan. Tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille, joiden asiakaspalvelijat hallitsevat myös myyntityön.

Kilpailuetua ylivertaisista asiakaskohtaamisista

Asiakaspalvelun myynnillistämisessä on kyse asiakaspalvelijan taidoista osata tunnistaa ja tarjota asiakasta hyödyttäviä kokonaisuuksia. Se antaa asiakaspalvelijoille työkalut toimia laadukkaasti ja myynnillisesti kaikissa eri palvelutilanteissa.

Vanhasta poisoppiminen

Asiakaspalvelun myynnillistämisessä on usein myös kyse kulttuurin ja ajattelutavan muutoksesta. Monelle asiakaspalvelijalle jo pelkkä ajatuskin myymisestä saattaa herättää epävarmuutta, jopa pelkoa. Tämän vuoksi asiakaspalvelun myynnillistämistä aloitettaessa on hyvä korostaa palvelun ja myynnin yhteyttä, jotta uudet ajatukset on helppo omaksua osaksi omaa työtä.

Uuden sisäistäminen

Kaikkein parhaiten tämä onnistuu tunnistamalla ne palvelutilanteet, joissa myynti nähdään luontevana ja tärkeänä osana palvelua. Tällaiset palvelutilanteet ovat parhaiten tunnistettavissa seuraavan kysymyksen kautta: millaisissa tilanteissa on luontevaa esitellä asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja? Tämän kautta myynnin merkitys on helpompi sisäistää ja kynnys sen tekemiseen madaltuu.

Tarvittavat taidot

On tärkeää pohtia, millaiset myynnilliset valmiudet asiakaspalvelijoilla on. Hallitsevatko he kysymystekniikan, jonka avulla asiakkaan piilotarpeet saadaan selville? Kuinka hyvin he osaavat tuoda palveluiden ja tuotteiden hyötyjä sekä organisaation kilpailuetuja esille? Kuinka tottuneita he ovat käsittelemään asiakkaan väitteitä ja tekemään asiakasta kiinnostavia suosituksia?

Taitojen kehittämisestä ei kuitenkaan saada täyttä hyötyä irti ilman selkeää suuntaa.
Mitkä asiakaspalvelun osa-alueet voidaan ja halutaan myynnillistää? Onko tarkoitus ottaa myynnillisyys osaksi jokapäiväistä toimintaa vai toteuttaa sitä sesonkiluonteisesti?

Kestävään muutokseen johtaminen

Asiakaspalvelun myynnillistäminen edellyttää usein myös muutoksia johtamiskäytänteihin. Tavoitteiden asettaminen, mittareiden määrittäminen, toimenpiteiden suunnittelu ja tulosten seuranta sekä palkitseminen ovat kaikki edellytyksiä kokonaisvaltaisen, myynnillisen ajattelutavan iskostamiselle.

Luomalla raamit, jotka ohjaavat ja tukevat asiakaspalvelijoita myyntityössään, luot edellytykset menestykselle.

Kokonaisvaltaisen, myynnillisen ajattelutavan aikakausi alkaa tästä!

Asiakaspalvelun kehittäminen

Erityisesti tilanteessa, jossa asiakaspalvelusta halutaan luoda organisaatiolle kilpailuetu, asiakaspalvelua on tarkasteltava seuraavista näkökulmista:

Yhteyshenkilöt

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen
@balentor.fi

Kert Kenner
Yritysvalmentaja
050 548 8278
kert.kenner
@balentor.fi

Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun referenssejä

Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.