Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Ajankäytönhallinta

Suorituskyky ja prosessit - Yksilön rakenteet

Ajankäytönhallinta

Työt eivät tekemällä lopu, mutta myöskään aika ei riitä. Miten hallita omaa ajankäyttöään tehokkaasti? Osaatteko rytmittää työtänne tavalla, joka mahdollistaa tehokkaan, tuloksellisen ja kehittyvän työnteon? Miten käy tässä vaiheessa työssä jaksamiselle?

Onko henkilöstöllä osaamista työajan suunnitteluun ja tehokkaaseen kalenterointiin?

Riittääkö ihmisten työaika työn kannalta olennaisten asioiden tekemiseen?

Osaavatko ihmiset priorisoida työtehtäviään yllättävissä tilanteissa?

Onko työajan käyttö optimaalista suhteessa työn tavoitteisiin ja organisaation strategiaan?

Osaavatko ihmiset rytmittää työtään tavalla, joka mahdollistaa sekä tuloksellisen toiminnan että työssä jaksamisen ?

Jos vastasit kyllä näistä johonkin, ole rohkeasti yhteydessä!

Tekemiämme ratkaisuja

Ajankäytön suunnitelmallisuuden kehittäminen

Systematiikan lisääminen ja tehokkaan kalenteroinnin työkalut

Aikavarkaiden tunnistaminen ja työajan priorisointi strategiaa tukevasti

Työtehtävien kriittinen arviointi kiireellisyyden ja tärkeyden näkökulmasta: Priorisoinnin, delegoinnin ja deletoinnin harjoittelu

Optimaalisen työrytmin tunnistaminen ja työn uudelleen organisointi

Yhteyshenkilöt

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Tiina Luoto-Mäenpää
Yritysvalmentaja
050 546 7575
tiina.luoto-maenpaa
@balentor.fi

Kehitystarve selvillä, mutta kumppani puuttuu?

Asiakkaitamme

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.