Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Palvelumme

Mitä teemme

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan liiketoimintastrategian ja tavoitteet huomioiden sekä yksittäisiä täsmävalmennuksia että laajoja kehittämiskokonaisuuksia. Toimimme erityisesti myynnin ja johtamisen, strategian ja liiketoiminnan sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.

Kaikki kehitysohjelmamme räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan asetettuja tavoitteita ja asiakasodotuksia. Toimintamalliimme kuuluu lähtötilanteen syvällinen analyysi ja asiakasodotusten selvittäminen sekä kehitysohjelman aikana tehtävä systemaattinen toiminnan kehittymisen mittaaminen ja ohjausryhmätyö. Mittaamisella pystymme ohjaamaan ja varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kaikilla tasoilla.

Kehitysmenetelminä yhdistämme ryhmävalmennuksia, pienryhmiä, henkilökohtaista coachingia sekä työpaikalla tapahtuvaa ohjausta. Johtavana ajatuksena on optimoida osallistujien ajankäyttö yhdistämällä kehittäminen ja asioiden soveltaminen työhön. Synnytämme oivalluksia, parempia asiakaskokemuksia ja liiketoimintatuloksia.

Strategia ja liiketoiminta
Strategia ja liiketoiminta

Suunta ja tavoitteet kirkkaana kohti parempia tuloksia

Liiketoiminnan kehittämisen ytimenä on yrityksen strategian kirkastaminen kaikilla tasoilla. Strategian tavoitteena on kannattavuuden ja kasvumahdollisuuksien optimointi, joka edellyttää yrityksen tavoitteiden ja päämäärän kirkastamista sekä tiekartan rakentamista. Keskeisintä on strategian ja liiketoimintasuunnitelmien toimeenpanon ja jalkauttamisen onnistuminen, jotta matka kohti parempia tuloksia voi alkaa. Me tarjoamme kattavat kehityspalvelut strategian ja liiketoiminnan keskeisimpiin osa-alueisiin.

Johtaminen ja esimiestyö
Johtaminen ja esimiestyö

Johda joukkueesi menestykseen

Johtajat ja esimiehet ovat kulttuurin selkäranka. Kyky luoda lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille on vahvan kulttuurin ydin, jonka rakentamisessa avainasemassa ovat johtajat ja esimiehet. Esimiehiltä ja johtajilta edellytetään alati muuttuvassa maailmassa ketterää muutoksen johtamista sekä suorituksen johtamista, jotta he pystyvät luotsaamaan joukkueensa menestykseen. Tuloksellinen johtaminen on suunnan näyttämistä, asioiden toimeenpanoa, ihmisten innostamista ja omaa esimerkkiä. Perinteisten esimieskoulutusten sijaan me tarjoamme johtajille ja esimiehille vaikuttavia ja tuloksekkaita kehitysohjelmia, joissa nostamme johtajuuden mitatusti uudelle tasolle.

Myynti ja asiakaspalvelu
Myynti ja asiakaspalvelu

Parempia tuloksia viivan alle

Myynti ja asiakkuudet ovat yrityksen strategian onnistumisen ja tuloksen tekemisen kannalta keskeisin mittari. Me tarjoamme kattavat kehityspalvelut sekä myynti- ja asiakaspalveluvalmennukset kaikkiin myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen keskeisiin osa-alueisiin.

Työyhteisötaidot
Työyhteisötaidot

Työyhteisösi tuloskunto ratkaisee menestyksen

Totuus on arjessa! Työyhteisö- ja tiimitaso ratkaisee aina lopulta organisaation onnistumisen ja muutosten läpiviennin. Panostamalla joukkueena toimimiseen investoidaan yhtä aikaa työvirettä ylläpitävään ilmapiiriin ja toiminnan tehokkuuteen. Työyhteisön hyvä fiilis ei takaa hyviä tuloksia, mutta puolestaan henkilöstön omistautumista ja suorituskykyä kehittämällä aikaansaadaan parempia asiakaskokemuksia ja liiketoimintatuloksia. Ydinosaamistamme on kyky yhdistää strategia ja ihmiset tuloksellisella sekä ihmisiä oivalluttavalla tavalla – valmennuksissamme keskitytään kehittämään työyhteisön tuloskunnon kannalta keskeisiä osa-alueita.

Suorituskyky ja prosessit
Suorituskyky ja prosessit

Prosesseja kehittämällä tehokkuutta, tuottavuutta ja tuloksia

Prosessit ja mittarit tuovat strategian osaksi arkea, joka edellyttää systematiikan kytkemistä osaksi tavoitteellista toimintaa ja jatkuvaa prosessien toimivuuden arviointia. Prosesseja kehittämällä sekä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä nostamme organisaation suorituskyvyn uudelle tasolle. Tarjoamme kattavat kehityspalvelut liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta keskeisimpien osa-alueiden kehittämiseen.

Tutkimus- ja kehityspalvelut
Tutkimus- ja konsultointipalvelut

Hyvä fiilis ei takaa hyviä tuloksia

Tutkimus- ja konsultointipalveluilla selvitämme organisaationne nykytilan, asiakkaidenne odotukset sekä todennamme valmennuksilla saavutetut tulokset. Me tutkimme ja tunnistamme tekijät, joihin panostamalla aikaansaadaan parempia liiketoimintatuloksia sekä tuotamme ratkaisuja liiketoimintakapeikkojen poistamiseksi. Autamme asiakkaita tulkitsemaan tutkimustuloksia, kohdentamaan huomion olennaiseen sekä löytämään seuraavat oleelliset kehitysaskeleet. Vain selvittämällä systemaattisesti asiakasodotukset ja kehittämällä henkilöstöä, prosesseja ja liiketoimintaa suhteessa asiakasodotuksiin saavutetaan aidosti parempia asiakaskokemuksia ja liiketoimintatuloksia.

Pk- ja kasvuyritykset

Ole seuraava menestystarina.

bNext on suunnattu kasvuhaluisille pk-yrityksille. Uuden brändin kautta haluamme sinulle selkeästi osoittaa valmennus- ja konsultointipalvelut, jotka olemme kehittäneet pk-yrityksen liiketoimintaa ja voimakasta kasvua silmällä pitäen. bNext palveluihin olemme keränneet kaikki parhaat oppimme ja toimintamallimme tuhansien asiakastoimeksiantojen kautta, jotta yrityksestäsi tulee seuraava menestystarina.