Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Kehitys 3.0

Saavuta parempia tuloksia

Asiakasodotukset ja teknologia kehittyvät nopeammin kuin koskaan. Myös liiketoiminnan- ja ihmisten kehittämisen on uudistuttava vastatakseen haasteisiin. Ratkaisuna on rakentamamme Kehitys 3.0 – tuloksellinen ja ketterä toimintatapa. LEAN –periaatteiden mukaisesti keskitymme kehittämisessä arvoa tuottaviin vaikutustekijöihin.

Käytännössä toimimme seuraavasti:

  1. Kehittäminen käynnistyy olennaisten tavoitteiden ja päämäärien kirkastamisella.
  2. Tavoitteiden jälkeen selvitetään vaikutustekijät, jotka keskeisesti vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Tuotoksena syntyy kehityskartta.
  3. Kehityskartan pohjalta räätälöidään kehitysohjelma, joka keskittyy vaikutustekijöiden parantumiseen käytännössä. Ohjelmassa huomioidaan sekä tarvittavat prosessimuutokset että ihmisten kehittyminen.
  4. Erityinen painopiste on kehittymisen ja arjen tekemisen kytkentä, jossa systemaattisen ketterästi ohjataan toimintaa tavoitteisiin mitatun palautteen pohjalta.

Kehitys 3.0 mallilla on saavutettu merkittäviä ja pysyviä suorituskykyparannuksia. Se on osoittanut toimivuutensa hyvin erityyppisissä kehitys- ja muutostilanteissa. Mikäli kiinnostuit, niin tulemme mielellämme keskustelemaan mallin soveltamisesta juuri Teidän kehityshaasteisiinne!

Pystymme sen avulla tuottamaan asiakkaillemme ainutlaatuista arvoa ja siirtämään tarvittavaa osaamista pysyväksi osaksi heidän toimintakulttuuriaan. Tulemme mielellämme kertomaan, kuinka nostamme Kehitys 3.0:n avulla toimintanne mitatusti uudelle tasolle.

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja Kehitys 3.0:sta

Anne Mäkinen Valmentaja, myynti- ja markkinointijohtaja 050 599 4333

Miten voimme olla avuksi?